Intermediate Splint

پس از اينكه prediction انجام و میزان حرکت فکین مشخص شد، این حرکات روي كست هاي دنداني مانت شده انجام مي‌شوند و Intermediate Splint که يك اسپلينت آكريلي اكلوزال براي فيت كردن محل دندان‌ ها در پايان Model Surgery است ساخته مي‌شود. در واقع استفاده از اسپلينت قرار دادن دندان ها را در پوزيشن طرح‌…

L1-NB/Pg-NB

این نسبت به عنوان Holdaway Ratio نیز شناخته می شود و مقدار ایده آل آن ۱ می باشد. از این نسبت برای ارزیابی چانه استفاده می گردد. یک اختلاف ۲ میلیمتری بین اندازه این شاخص ها قابل قبول است و اختلاف بیش از ۴ میلی متر معمولا اصلاح وضعیت را می طلبد.

Lateral Cephalometric Radiograph

به  تصویر رادیوگرافی که برای سنجش ابعاد سر و تعیین روابط جمجمه و صورت از نمای جانبی گرفته می شود می گویند. از این رادیوگرافی برای اندازه گیری های خطی و زاویه ای به منظور تشخیص، ارزیابی تغییرات ناشی از درمان ارتودنسی و ارزیابی الگوهای رشدی نیز استفاده می گردد. در این رادیوگرافی منبع اشعه…

Heterologous Graft

Graft Heterologous يعني پیوندی كه از يك گونه يا ارگانيسم متفاوت از گونه گيرنده گرفته شده باشد. مشكل پیوند Heterologous حفظ آن و ريسك پس زدن پیوند توسط ميزبان است و لذا نیازمند تمهیداتی جهت رفع پاسخ ايمونولوژيكي و اجتناب از تخريب بافت است.

Homologous Graft

عبارت است از پیوند گرفته شده از بافت بدن حيوان ديگر از همان گونه اما با يك ژنوتيپ متفاوت از گيرنده. مثال اين پیوند عبارت است از پيوند بافت بين دو انسان كه دو قلوي همسان نيستند. بافت ها و اندام هایی كه به طور شايع براي آلوگرفت استفاده مي‌شوند شامل قرنيه، غضروف، استخوان، شريان،…

Immobilization

پس از قطعه شدن استخوان توسط استئوتومي در جراحي ‌هاي فك، ترميم رضايت بخش آن نيازمند يك دوره ثابت ‌سازي (Immobilization) قطعات ماگزيلو منديبولار است. در غير اين صورت بافت فيبروز در روند ترميم جايگزين استخوان خواهد شد. در جراحي‌هاي ارتوگناتيك، ثابت‌ سازي از طريق تركيبي از سوچورهاي سيمي و يا استفاده از پيچ ها…

Greater Segment

در مواردي كه قرار است فک بالا چند قطعه شود تا Expansion يا Contraction، Level نمودن پلن اكلوزال و يا بستن فضا تسهيل شود، استئوتومي مورد نياز اين اعمال پس از متحرك سازي فک بالا انجام مي‌گيرد. اين استئوتومي‌ ها شامل استئوتومي ‌هاي ساجيتال در دو طرف ميدلاين، استئوتومي‌ هاي اينتردنتال و … است و…

Costochondral Graft

يك روش درماني شايع براي انكيلوز مفصل تمپورومنديبولار (TMJ) است. اين پیوند از ناحيه دنده و غضروف مربوطه در قدام آن برداشته مي‌شود. انكيلوز مفصل تمپورومنديبولار يك اختلال نادر است كه به علت فيوژن كنديل به كرانيال بيس رخ مي‌دهد. ثابت شده است كه جهت درمان انكيلوز TMJ، Costochondral Graft داراي سازگاري فيزيولوژيك است. قسمت…