Teratogen

عواملی که باعث بروز ناهنجاری های(Malformation) مادرزادی و حالتهای غیر طبیعی (Abnormality) های تکاملی درجنین  صورت تماس مادر با این عوامل در حین بارداری میشود.

برای مثال تماس طولانی مدت مادر با دیلانتین میتواند باعث شکاف لب و کام در جنین شود

Band contouring plier(Band forming- Johnson contouring plier- Band crimping plier)

يكي از ابزارهاي مورد استفاده در عمل banding ارتودنسي از جنس استين‌لس استيل است. در قسمت سري وسيله يك نوك آن گرد و بصورت توپي است و انتهاي blunt دارد و نوك ديگر به حالت كاسه‌اي و مقعر (socket matching) بوده كه بدين صورت نوكها در هم فيت مي‌شوند. بند بين دو نوك وسيله قرار…

Hard wire cutter

Hard wire cutter‌‌ها در ارتودنسي در قسمت سري خود داراي رأسهاي فلزي سخت يا رأس‌هاي تنگستن كاربايد هستند. اين پلايرها سنگين‌تر و بزرگ‌تر از Pin & ligature ها هستند. اين پلاير جهت بريدن همه وايرهاي روند تا سايز  اينچ استفاده مي‌شوند.

 

Arch Bar

در نیمه اول قرن بیستم به طور روتین از جراحی Body Ostectomy  جهت تصحیح پروگناتیسم مندیبل استفاده می شد. با این وجود به علت کشش عضلات، تمایل به ریلپس به صورت پن بایت قدامی وجود داشت. به علت استفاده از فلزات Precious در اپلاینسهای ارتدنسی، این وسایلRigidity لازم جهت فیکس نمودن قطعات استخوانی را نداشتند…

Tweed-Merrifield EdgewiseApplaince

این اپلاینس شامل اسلات های اج وایز ۰٫۰۲۲ اینچ بوده و شامل بند روی دندانهای خلفی و براکت های Double-Width روی شش دندان قدامی می باشد. براکت لحیم شده روی بند پره مولر ها از نوع Single-Width Intermediate می باشد. هم چنین، روی بند مولر های اول  براکت Twin و روی بند مولرهای دوم تیوب…

Anterior Bite Plane

یکی از انواع بایت پلن ها استو عبارت از یک اپلاینس آکریلی سخت می باشد که پشت دندانهای قدامی فک بالا قرار می گیرد و صرفا با دندانهای قدامی فک پایین در تماس است. هدف اصلی این اپلاینس دیسکلوژن دندانهای خلفی می باشد.

.

 

(Subluxation (of a tooth

با دو مفهوم بکار می رود: ۱-  نوعی از اسیبهای وارده به پریودونشیوم که اغلب بافت عصبی و خونرسانی پالپ را تهدید میکند و معمولا نتیجه ی ضربه ناگهانی به ساختار ساپورت کننده دندان است.در subluxation  دندان جابجا نشده و نمای رادیوگرافیگ نرمال است و به تستهای حرارتی پاسخ نرمال میدهد.لقی دندان افزایش یافته است…

Air Flow Resistance

روش شایع بررسی غیر مستقیم تنفس دهانی، Air Flow Resistance می باشد.

این روش شامل بررسی فشار آزاد شده در بینی بر اساس مقادیر اندازه گیری شده جریان هوا می باشد.

چنانچه مقاومت بینی زیاد باشد عبور هوا دشوار شده و تنفس از دهان گریز ناپذیر خواهد بود.