Treatment Philosophy

عبارت است از اصول پایه ای و عمومی درمان که یک درمانگر استفاده می کند تا بتواند تمامی توصیه های درمانی را اجرا نماید. تقریبا تمامی تصمیماتی که در روند درمان گرفته می شوند بر پایه ی همین فلسفه ی درمانی اولیه می باشند. فلسفه ی درمانی یک چشم انداز کلی در مورد آنچه که…

Cervicospinal Flexion-Extension Injury/Whiplash Injury

نوعی از انقباض عضلانی که در شرایط خاص رخ می دهد  Eccentric Contraction نام دارد. در این حالت عضله همزمان با طویل شدن، منقبض هم می شود. این وضعیت در صدمات ناشی از Cervicospinal Flexion-Extension Injury یا Whiplash Injury رخ می دهد که معمولا به علت تصادف با وسایل نقلیه موتوری می باشد. در تصادف،…

Unloading of Joint

بخش زیادی از سردرگمی هایی که در مورد موقعیت مفاصل گیجگاهی فکی وجود داد، ریشه در فلسفه اشتباه اما پرطرفدار Unloading of the Joints دارند.  عدم دقت به این حقیقت که TMJ ها برای تقبل بار طراحی شده اند منجر به ایجاد پروسه های کلینیکی متعددی جهت Unload کردن کندیل ها شده است. تلاش برای…

Archwire Lock /Gurin Lock

نوعی اتچمنت می باشد که از پیچ و مهره تشکیل یافته است. پیچ در راستای محور طولی دارای شکاف است و بدین طریق بر روی آرچ وایر قرار می گیرد. سپس با پیچاندن مهره، شکاف پیچ بر آرچ وایر فشرده شده و اتچمنت در جای خود محکم می شود. این اتچمنت به عنوان استاپ به…

Arch Coordination

به تطابق دادن آرچ وایر بالا و پایین به لحاظ فرم و ابعاد عرضی به منظور منطبق کردن قوس های دندانی بالا و پایین با هم گفته می شود. راهنمای کلی آن است که آرچ وایر بالا در تمام نقاط ۲  میلیمتر عریض تر از پایین باشد؛ مگر در ناحیه مولر دوم که آرچ وایرها…

Band Burnisher

وسيله  ای از جنس استينلس استيل با لبه ‌ها و نوك صاف و گرد شبیه شکل دم سگ آبی به صورت یک سر یا دو سر است. اين وسیله در ارتودنسي براي تطابق خيلي نزديك بند ها به دندان استفاده مي‌شود. در واقع فرم به خصوص نوك اين وسيله‌ مي‌تواند عمل پاليش يا Work Hardening…

Reverse curved archwire

یک از مکانیک های ممکن برای تصحیح دیپ بایت استفاده از سیم های با کرو اسپی معکوس می باشد. این سیم ها سبب اینتروژن دندان های قدامی و اکستروژن دندان های خلفی می شوند. با این وجود به علت این که اکستروژن بسیار ساده تر از اینتروژن انجام می شود مکانیسم اصلی اثر آن، ایجاد…

Extrusion Arch

اکستروژن آرچ ابزار موثری جهت تصیح پلن اکلوزال فک بالا و پایین در بیمارانی است که پلن اکلوزال آنها در قدام پرمولر اول متباعد است. موارد اندیکاسیون آن عبارتند از: اپن بایتی که پس از درمان با تانگ کریب بهبود نیابد. زمانی که نیروی مداوم اکستروزیو با حداقل تاثیر روی دندان های خلفی نیاز باشد…