Lingual Appliance

هر وسیله ارتدنسی که در سمت کامی یا زبانی قوس دندانی قزاز گیرد. وسیله ارتدنسی ثابتی که با براکتهای خاصی در سمت زبانی قوس های دندانی قرار داده می شود. طّراحی متفاوت است امّا اصول اولیه تغییری نکرده است.(استفاده از سیم با مقطع چهار ضلعی در شیاری با همین مقطع) در براکتهای دندانهای پیشین، سطحی…

Stainless steel Ligatures

لیگاچوری از جنس استینلس استیل Anneal شده به قطر ۰٫۰۰۸ تا ۰٫۰۱۲ اینچ ( برابر با ۰٫۲ تا ۰٫۳ میلی متر) که در زیر Wing های براکت قرار می گیرد و در حدّی به هم تابانده می شود که پیرامون براکت بصورت محکم قرار گیرد. بخش اضافی قطع و دور انداخته می شود. بخش کوتاه…