Multiple Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت چند قسمتی می باشد. Two Piece Maxillary Osteotomy و Three Piece Maxillary Osteotomy انواع مهم آن می باشند. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار…

Primary Cartilage

واژه یPrimary  به معنای اولیه و واژه ی Cartilage به معنای غضروف می باشد. غضروف اولیه جزء اسکلت غضروفی اولیه بوده و منشاء جنینی آن سلول های پیش ساز غضروفی (پرکندروبلاست) می باشند و در آن تکثیر سلولی بینابینی سلول های کندروسیت به وقوع می پیوندد. حین رشد و نمو، این نوع غضروف به طور…

Nasal Floor

این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Floor  به معنای کف تشکیل شده است. کف حفره بینی در قدام از استخوان ماگزیلاری و در خلف از استخوان پالاتین تشکیل شده است. کف بینی کمی مقعر بوده و به طور افقی از دیواره های طرفی بینی تا استخوان وومر گسترش…

Meniscus

دیسک مفصلی دیسک مفصلی  در مجموعه فک و صورت بین کندیل و گلنویید فوسا (حفره ی مفصلی) قرار گرفته است و یک بافت همبندی فیبروز ضخیم است که هیچ بافت خونی و عصبی ندارد. این ویژگی باعث می شود تا دیسک بتواند نیروهای سنگین را بدون ایجاد درد تحمل کند. .هدف دیسک جدا کردن و…

Meniscectomy

این عمل شامل جراحی حذف یک قسمت یا تمام یک مینیسک پاره شده در مفصل می باشد. پارگی مینیسک یک آسیب شایع در زانو می باشد. این عمل را جراحان ارتوپد انجام می دهند و تصمیم خود را برای عمل بر اساس توانایی ترمیم مینیسک، سن بیمار و سلامت عمومی وی می گیرند.

(Gonion (Go

این نقطه در خلفی ترین و تحتانی ترین قسمت بر روی زاویه فک پایین قرار گرفته است. برای تعیین آن می توان از دو خط که یکی به موازات لبه تحتانی فک پایین و دیگری به موازات قسمت خلفی راموس کشیده می شود استفاده کرد. محل تلاقی این دو خط به عنوان گونیون Gonion  Constructed…

(Gnathion (Gn

این نقطه به چندین روش تعیین شده است: Martin و Saller آن را نقطه ای بر روی مندیبل در پلن میدساجیتال در محلی که انحنای قدامی چانه با تنه مندیبل یکی می شود معرفی کردند. Jacobson آن را بین قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه چانه می داند. Graig آن را در محل تلاقی دو…

Protrusion of the Mandible

به معنای حرکت به سمت قدام مندیبل همراه با جابجایی هر دو کندیل به سمت قدام است. پیشگرایی یکی از حرکات مرجع فک پایین می باشد که از اکلوژن مرکزی آغاز و تا حداکثر جلو آمدن فک ادامه میابد. از این حرکت برای ارزیابی روابط اکلوزال دندان ها و ترمیم ها استفاده می شود. طی…