Under Eruption

شکست دندان در رویش از بافت لثه در زمان رشد و نمو معمول است. اغلب با کم کاری تیروئید یا نهفتگی همراه است. رویش ناقص دندان در برابر دندان دیگر، استخوان یا بافت نرم به طوری که رویش کامل غیرمحتمل باشد نیز نوعی Under Eruption است.

Undercut

۱٫بخشی از یک دندان است که بین حداکثر کانتور و لثه قرار دارد و از حداکثر برجستگی کمتر بر جسته است. ۲٫کانتوری از یک مقطع ریج باقیمانده از قوس دندانی است که از قرار دادن دنچر و یا پروتز دیگر جلوگیری می کند. ۳٫بخشی از یک حفره آماده شده است که ایجاد یک قفل مکانیکی…

Torticollis

انقباض تونیک بیش از حد عضلات گردن در یک طرف (در درجه اول استرنوکلیدوماستوئید) می باشد.. نتیجه یک آسیمتری در صورت است که به دلیل محدودیت رشد در سمت مبتلا ایجاد می شود و می تواند بسیار شدید باشد مگر اینکه عضلات گردن در سنین پایین توسط جراحی جدا شوند.

TENS

روشی برای تسکین درد بیماران مبتلا به درد مزمن است که روش های دیگر قادر به از بین بردن و یا کاهش علائم درد آن ها نبوده اند. مکانیسم دقیق عمل TENS به طور کامل شناخته نشده است. این روش بر اساس این مفهوم است که تحریک فیبر عصبی سطحی با  TENSممکن است مسئول غلبه…