Set up, Bracket

دو روش برای باندینگ براکت های ارتودنسی وجود دارد: ۱٫باندینگ مستقیم که قرار دادن مستقیم براکت های ارتودنسی به سطح مینای اچ شده با استفاده از کامپوزیت سلف کیور یا لایت کیور است. ۲٫باندینگ غیر مستقیم که شامل قرار دادن براکت های ارتودنسی روی کست دندانی و انتقال آن ها به صورت یک مجموعه واحد…

Serial Extraction

کشیدن برنامه ریزی شده دندان ها است که می تواند کراودینگ را در طول انتقال از سیستم دندانی شیری به دائمی کاهش دهد. همچنین اجازه خواهد داد که دندان ها به جای رویش باکالی یا لینگوالی، در آلوئول و از داخل بافت کراتینیزه رویش کنند.  توالی کشیدن دندان ها در این روش به این ترتیب…

Separator

بسیاری از ارتودنتیست ها از بند در دندان مولر برای پشتیبانی  اضافی و اتصال اتچمنت های مختلف استفاده می کنند. بند حلقه ای فلزی است که به طور کامل دندان را احاطه کرده است. از آنجا که بین بسیاری از دندان ها فضا یا فاصله وجود ندارد، بندگذاری در محل تقریبا غیر ممکن یا بسیار…

Separator Pliers

پلایرهای جداکننده ارتودنسی برای بازکردن و نگه داشتن الاستیک های جداکننده در حین قرار دادن بین دو دندان طراحی شده اند. این پلایر ها نوک مخروطی بلند بشکه ای شکل برای دسترسی و قرار دادن در هر کوادرانت دارند. برای جلوگیری از لغزش الاستیک حین قرار دادن، نوک ها معمولا زاویه دار و شیاردار طراحی…

Separating springs

این سیم فنری  یک پیکربندی مسطح خاص دارد و بین دو دندان که قرار است برای بندگذاری ارتودنسی از هم جدا شوند وارد می شود. بخش فعال دستگاه که از دندان ها بیرون زده با پلایر خم کننده کریمپ می شود تا با ایجاد تغییر شکل لترالی بازوهای اکلوزال و جینجیوال، نیروی جداکننده روی دندان…

Safety Release Module

امنیت سیستم هدگیر توسط کلیپ هایی  تامین می شود  که در صورت اعمال نیروی کشش بالاتر از ۲ کیلو در هر طرف  فنر را آزاد می کنند. این سیستم خطر بازگشت تیرکمانی فیس بو در صورت قطع ارتباط با تیوب هدگیر را کاهش می دهد. در این نوع کشش از کویل اسپرینگ برای ایجاد نیروی…

Round Wire

سیم ارتودنسی دو نوع مقطع دارد: گرد و مستطیلی. سیم گرد به وضوح مقطع دایره شکل دارد. سیم مستطیلی می تواند مقطع مربع یا مستطیل داشته باشد .در مراحل آغازین درمان، به طور معمول از سیم گرد برای همسطح کردن  و ردیف کردن دندان ها استفاده می شود. دلیل این است که در آرچ وایر…

Rotation Wedge

وج الاستومری برای چرخش دندان حول محور طولی آن در طول درمان ارتودنسی استفاده می شود. وج الاستومری دارای یک بیس است که به عنوان بخش وج عمل می کند و همچنین واجد دو لوپ لیگاچور است که به بیس متصل شده اند.  لوپ ها آرچ وایر را به براکت درحالی که بیس را نگه…

Resin-modified Glass-Ionomer Cement

ویژگی های ست شدن این مواد توسط دو واکنش که اغلب به طور هم زمان رخ می دهند، کنترل می شود. واکنش اسید و باز نسبتا به آرامی رخ می دهد در حالی که واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بسیار سریع رخ می دهد و به ویژه برای انواع لایت کیور واکنش غالب ستینگ می باشد.…