Safety Release Module

امنیت سیستم هدگیر توسط کلیپ هایی  تامین می شود  که در صورت اعمال نیروی کشش بالاتر از ۲ کیلو در هر طرف  فنر را آزاد می کنند. این سیستم خطر بازگشت تیرکمانی فیس بو در صورت قطع ارتباط با تیوب هدگیر را کاهش می دهد. در این نوع کشش از کویل اسپرینگ برای ایجاد نیروی…

Round Wire

سیم ارتودنسی دو نوع مقطع دارد: گرد و مستطیلی. سیم گرد به وضوح مقطع دایره شکل دارد. سیم مستطیلی می تواند مقطع مربع یا مستطیل داشته باشد .در مراحل آغازین درمان، به طور معمول از سیم گرد برای همسطح کردن  و ردیف کردن دندان ها استفاده می شود. دلیل این است که در آرچ وایر…

Rotation Wedge

وج الاستومری برای چرخش دندان حول محور طولی آن در طول درمان ارتودنسی استفاده می شود. وج الاستومری دارای یک بیس است که به عنوان بخش وج عمل می کند و همچنین واجد دو لوپ لیگاچور است که به بیس متصل شده اند.  لوپ ها آرچ وایر را به براکت درحالی که بیس را نگه…

Resin-modified Glass-Ionomer Cement

ویژگی های ست شدن این مواد توسط دو واکنش که اغلب به طور هم زمان رخ می دهند، کنترل می شود. واکنش اسید و باز نسبتا به آرامی رخ می دهد در حالی که واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بسیار سریع رخ می دهد و به ویژه برای انواع لایت کیور واکنش غالب ستینگ می باشد.…

Ribbon Arch Appliance

این دستگاه با ایجاد یک شیار مستطیلی شکل عمودی در پشت تیوب هر دندان در دستگاه Angle ایجاد می شود. ریبون آرک یک موفقیت آنی بود، در درجه اول به این دلیل که بر خلاف هر یک از پیشینیان خود، به اندازه کافی کوچک بود تا خاصیت فنری خوب نشان دهد و در نتیجه در…

Reverse-Pull Headgear(Facemask)

دستگاهی است شامل پد روی چانه و پیشانی و محلی برای اتصال الاستیکی(یا فنر) که به پلاک متحرک (یا ثابت) فک بالا متصل می شود. این دستگاه اولین بار توسطDelaire  برای جلو کشیدن فک بالای بیماران با کمبود رشد در فک بالا به کار برده شد. سن فاکتور حیاتی برای استفاده از فیس ماسک است.…

Reverse Cure of Spee

انحنای آناتومیک چینش اکلوزالی دندان ها است که شروع آن از نوک کانین فک پایین است و پس از عبور از کاسپ باکال پرمولر و مولر ، در ادامه به بوردر قدامی راموس می رسد. این قوس توسط فون اسپی تشریح شد. این منحنی از سطح اکلوزال قوس ها در بعد عمودی ایجاد شده توسط…

Preangulated Bracket

محصول تجاری Andrews از سیستم سیم مستقیم (Straight Wire)، با استفاده از براکت های  Preangulatedو  Pretorqued  انقلابی در ارتودنسی بود. در این سیستم یک مرحله ای، تمام خم هایی که قبلا روی سیم استیل انجام می شد به براکت انتقال داده شده است. این سیستم به سرعت توسط شرکت های دیگر ارائه شد و سیستم…

Preadjusted Appliance

نقایص مهم  طراحی براکت در سیستم  Edgewise مشتمل بر موارد زیر است: بیس براکت ها عمود بر پایه براکت است، بیس براکت ها کانتور ندارند، شیار ها زاویه دار نیستند،  ضخامت پایه براکت ها از نظر فاسیو لینگوال برابرند، و Offset مولر تعبیه نشده است. Andrews در فکر توسعه براکتی بود که در آن تیپ،…