Treatment plan

طرح درمان در حال حاضر فرایند تشخیص و طرح درمان بر اساس رویکرد “دست یابی به مشکل” است. در ارایه طرح درمان امروزه نه فقط دندانپزشک بلکه والدین و بیممار باید نقش فعال داشته باشند.هدف از  طرح درمان ارایه ی بهترین راهکار برای مشکل بیمار با توجه به شرایط خاص همان بیمار است. بر خلاف…

Bruxism splint

استفاده از اسپلینتهای اکلوزالی برای کنترل براکسیسم شبانه مورد حمایت قرار گرفته است. اسپلینتهای  مختلفی برای براکسیسم استفاده می شوند که از دو ماده مختلف ساخته می شوند. این اسپلینتها ظاهر و خصوصیات متفاوتی دارند. استفاده از نوع آکریلی آن مفیدتر به نظر میرسد که در ماگزیلا  پوشش کاملی ایجاد می کنند و تماس دو…

Bite Raising

جلوگیری از تماسهای اکلوزال ممکنست در طی درمان ارتودنسی ثابت نیاز باشد. درمان موارد دیپ بایت، کراس بایت یا scissors-bite با دستگاههای ثابت ممکنست نیازمند باز کردن بایت به صورت موقت برای جلوگیری از دباند براکت و حرکت راحت تر دندان باشند. باز کردن موقت و فوری بایت در طی درمانهای ارتودنسی ثابت با استفاده…

Bite jumping appliance

اصطلاح bite jumping اولین بار توسط هربست ارائه شد که تغییر در رابطه ساژیتالی بین فکی با جابجایی قدامی مندیبل را توصیف میکند. اپلاینس هربست یا bite jumping دستگاه فانکشنال اغلب ثابت یا متحرکی است که در کودکان جوانتر در دوره دندانی دائمی استفاده میگردد. انواع مختلف بند شونده و انواع با روکش استنلس استیل…

Bite blocks

بایت بلاک های خلفی برای کنترل ارتفاع دنتوآلوئولر خلفی در ماگزیلا برای اینترود کردن مولرهای بالا یا حداقل کاهش رویش آنها بکار می رود. بایت خلفی یک اپلاینس غیرفعال است که اثر ان بسته به نیروی بایت بیمار است. افزایش ارتفاع بایت خلفی نیز اثر مشخصی بر چرخش قدامی مندیبل و افزایش زاویه گونیال دارد…

Arch turret

تورت ها برای ایجاد فرم قوس در آرچ وایرها در سیستم استاندارد و preadjusted استفاده می شود و در انواع با تورک و بدون تورک ساخته می شوند. شکل صاف سیم به سادگی در تورت فرم میگیرد و خمیدگی دلخواه را ایجاد می کند.

Arch contouring plier(Arch contouring)( De la Rossa Plier)

پلایری با دو بخش حجیم موازی که یک بخش مقعر و یکی محدب است و طوری با هم تماس می یابند که سیم بین خود را به شکل منحنی فرم می دهند. گاهی روی سطح بخش محدب شیارهایی جهت سهولت گرفتن سیم تعبیه می گردد. این پلایر می تواند در ایجاد منحنی Spee افزوده در…

X-ray

قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت که توسط تیوب ایکس ray  ساخته میشود.جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به اند باعث تولید این اشعه میگردد.از این اشعه به صورت گسترده در فرایند تشخیص و درمان در پزشکی استفاده…

Xenogeneic graft(Xenograft ; Heterograft)

به Graft که از یک گونه به گونه ای دیگر پیوند زده میشود گویند.این گرفت به دلیل عدم تشابه آنتی ژنی به بافت های انسانی نیاز به پروسه های وسیع پرورش و پاکسازی دارد تا از رد شدن آن توسط بدن انسان ممانعت شود.این نوع گرفت کمتر از اتوگرفت و هموگرفت ها در جراحی های…