Lower Jaw

فکین در انسان از دو قسمت فک بالا و فک پایین تشکیل شده است. فک پایین که با آن عمل جویدن انجام میشود مندیبل نامیده می شود. فک بالا و پایین در ناحیه استخوان تمپورال در کنار هم قرار میگردند.

 

Fracture comminuated

در این نوع شکستگی، استخوان شکسته به چندین قطعه استخوان تقسیم می گردد. زخمهای ناشی از تیراندازی و یا اشیا سوراخ کننده و دیگر آسیبهای شدید که به فکین وارد می شوند معمولا منجر به این نوع شکستگی می شوند.

 

Universal Appliance

اين اپلاينس در سال ۱۹۲۹ توسط Spencer R. Atkinson ابداع شد. و در ۱۹۳۷ بعنوان يك تركيبي از اپلاينس اج‌وايز و Ribbon معرفي شد. اين اپلاينس از براكتهايي با شيار دوتايي rectangular كه مي‌توانست دو Ribbon ارچ‌ يا يك Ribbon و يك واير روند را همزمان نگهدارد استفاده مي‌كند. در اين اپلاينس همه دندانهاي دائمي…

Twin arch wire Appliance

يكي از دستگاه‌هاي ثابت اصلي مورد استفاده در نيمه اول قرن بيستم اپلاينس Twin wire بود كه توسط E. Johnson در ۱۹۳۲ معرفي شد. اين دستگاه داراي بند روي دندانهاي ثنایا و کرسی بود و از سيم ۱۰ ميل استيل دو قلو جهت رديف كردن دندان‌هاي ثنایا استفاده مي‌كرد. اين وايرهاي ظريف توسط تيوپهاي طويلي…

Full archwire

سیم  چهار ضلعی (rectangulat) که به صورت کامل یا نسبتا کامل شیار براکت را پر می کند که می تواند جهت finishing یا stable کردن موقعیت جدید دندانها به خصوص در زمان جراحی بکار رود. درسیمهایی که به صورت کامل در براکتها قرار می گیرند، آوردن تمام دندانها به اکلوژن solid تقریبا غیرممکن است.

Finishing archwire

در آخرین مرحله درمان جامع ارتودنسی استفاده از کارآمدترین آرچ وایر انعطافپذیری که به صورت کامل یا نسبتا کامل اسلات براکت جهت بهره گیری از تمام مزیتهای براکت اشغال می کند مد نظر قرار میگیرد. هدف از استفاده از این سیم، تصحیح موقعیت تک دندان، هم سطح کردن مارژینال ریجها، موقعیت in-out دندانها در قوس…

Continuous archwire

استفاده از سیمی که معمولا از یک نوع آلیاژ ساخته شده است که تمام براکتها و تیوبهای مجاور را به هم متصل می کند. محاسبات مهندسی دقیق در مورد اثرات آرچ وایر پیوسته اساسا غیر ممکن است.نتیجه اول حرکت اندک یک دندان است و به محض حرکت، سیستم نیرو تغییر میکند و یک سیستم نیروی…