Burlington Cephalometric Analysis

این آنالیز توسط Popovich و Thompson در سال ۱۹۷۷ پایه گذاری شد و برای تعیین استاندارد های عددی تمپلیت نرمال از داده های مطالعات رشدی Burlington استفاده کرد. در این آنالیز تمپلیت های جداگانه ای برای افراد با الگوهای رشدی افقی ، عمودی و نرمال طراحی شده است. این آنالیز شامل یک جنبه استاتیک برای…

Diastema

به فاصله بین دندان گفته میشود که شایع ترین محل دیاستم بین سانترالهای ماگزیلاها است. لبیال فرنوم برجسته با فیبرهای نان الاستیک مانع از نزدیکی دندانهای رویش یافته می شود. از دیگر دلیل دیاستم میتوان به از دست رفتن مادرزادی دندانها ، کوچک بودن ویا مالفورم بودن دندان ها ، دیسکرپانسی اندازه دندان در قوس،…

Porcelain fused to metal

ریختگی که با لایه پرسلن ونیر fuse شده Porcelain fused to metal نامیده می شود، فلز باید داراری نقطه ذوب بالا تا بتواند با پرسلن آدابته شود. رستوریشن متال سرامیک ترکیبی از استحکام ودقت فلز ریختگی وزیبایی پرسلن را به همراه دارند رستوریشن ها مثل کراون ها ، اینله ها ، ونیرها به کار می…

Saliva ejector

  • مکنده بزاق. بزاق که کف دهان جمع شده را آسپیره می کند. همچنین آب آسپری شده از وسایل چرخشی حین اقدامات مربوط به تراش حفره بر می دارد اما با سرعت بسیار پایین تری نسبت به evacuator باحجم بالا عمل می کند.

White spot lesion

ترمیمی به پوسیدگی ابتدایی در مینا گفته میشود که با پلاک دندانی پوشیده می شود. اگر پلاک برداشته شود وسطوح مینایی خشک شود به صورت اپک ودر حالت مرطوب ترانسلوسنت است. سختی سطح کاهش یافته بنابراین نرم تر حس می شود.   ارتدنسی علایم اوّلیه پوسیدگی که نشاندهنده یک دمینرالیزاسیون زیر سطحی می باشد. این…

Key ridge

ریج استخوانی محکمی است که از انتهای قدامی قوس زایگوماتیک امتداد می یابد و روی ریشه مزیوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا امتداد می یابد. Key ridge در تحتانی ترین نقطه بوردر قدامی در سفالومتری لترال دیده می شود.

Keys of occlusion

طبق نظر Lawrence Andrews که در سال ۱۹۷۲ ارائه گردید اکلوژن نرمال در بیمارانی که درمان ارتودنسی انجام نداده اند مورد بررسی قرار گرفت و خصوصیات زیر در آنها دیده شد که به عنوان شش کلید اندروز برای اکلوژن نرمال ارائه گردید: رابطه مولری: سطح دیستال کاسپ دیستوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا با سطح مزیال…