Functional Appliance, Dealing with Poor Compliance

بیمار باید متوجه باشد که درمان برای اوست نه برای ارتدنتیست و والدین. چنانچه کودک نتواند با دستگاه کنار بیاید باید راه حل آبرومندانه ای برای قطع درمان برگزید چرا که به علت اینکه بعدها درمان های دیگری مورد نیاز خواهند بود باید احترام فرد حفظ شود. در این افراد باید درمان برای مدت مشخصی…

Functional Appliance, Compliance

صرف قرار دادن دستگاه فانکشنال در دهان، به علت کاهش اورجت با جلوآوردن فک پایین به محض پوشیدن دستگاه و لذا بهبود ظاهر، همکاری بیمار را بر می انگیزد. در هر صورت شانس موفقیت دستگاه در بیماران کم سنی که احساس می کنند به واسطه وجود دستگاه تحت فشار قرار گرفته اند یا در بیماران…

Functional Appliance, Tooth Movement Pattern

در درمان با تمام دستگاه فانکشنال چه به صورت درمان زودهنگام باشد یا خیر، الگوی حرکت دندانی مشابه می باشد. اگر رشد بیمار به اتمام نرسیده باشد، فک پایین رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت، استتار توسط حرکات دندانی رخ خواهد داد که در طولانی مدت ثبات مناسبی ندارد. اثرات دندانی دستگاه فانکشنال شامل…

Functional Appliance, Serial Extraction Combined with

چنانچه بیمار واجد شرایط Serial Extraction ، مشکل اسکلتال نیز داشته باشد، درمان وی می تواند همزمان با تصحیح مشکل ساجیتال که توسط دستگاه فانکشنال یا هدگیر صورت می گیرد، انجام شود. چنانچه مشکل اسکلتال را نتوان با دستگاه فانکشنال حل کرد، برطرف کردن اورجت می تواند توسط کشیدن دو پره مولر از فک بالا…

Functional Appliance, Day-to-Day Management

دستگاه فانکشنال باید برای خوردن غذا، ورزش و تمیز کردن از دهان خارج شود و زمانی که در دهان نیست حتما باید در جعبه خود نگهداری شود. انتظارمی رود در هر ماه حدود ۱ تا ۲ میلیمتر کاهش اورجت ایجاد شود. در پایان درمان باید به رابطه ثنایایی نزدیک به نوک به نوک رسیده باشیم.…

Functional Appliance, Bite Registration

ثبت بایت فانکشنال توسط موم انجام می شود. هدف این مرحله رسیدن به وضعیت نوک به نوک در ثنایا ها در صورت امکان است. با این حال اگر اورجت شدید باشد و یا کودک کم سن باشد می توان این کار را به صورت دومرحله ای انجام داد. در مرحله اول کودک فک پایین خود…

Finger/Thumb Splint

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. درمان شامل مدیریت رفتاری و استفاده از جایزه در صورت ترک عادت می باشد. در صورت عدم ترک عادت با این روشها از۷ سالگی به بعد، استفاده از اپلاینس جهت اطمینان از رخ ندادن بد شکلی قوس و جابجایی دندان ها لازم است.…

Face Growth Patterns

صورت در زمان تولد حدود یک هشتم حجم جمجمه را تشکیل می دهد درحالیکه این نسبت در یک مرد بالغ حدود یک دوم است. تغییر اندازه و شکل استخوان ها به واسطه اصول زیربنایی Remodeling, Cortical Drift Relocation, Displacement و اصل  V رخ می دهد و منجر به تغییرات زیر در ناحیه صورت می شود:…

Attractive Smile

لبخند جذاب و نمایش مناسب دندان ها برای سلامت روان نیز مهم هستند. تعدادی از اهداف جهت نیل به لبخند جذاب می بایست مد نظر قرار بگیرند. این اهداف شامل تقارن، نظم دندانی، خط لبخند، شکل قوس های دندانی، کانتور لثه ای و کیفیت و مرفولوژی مناسب خود دندان ها می باشد.