(Lingual Appliance (Invisible Appliance

نوعی دستگاه ثابت ارتودنسی است که به منظور عدم تداخل با زیبایی در سطح لینگوال دندان ها باند می شود. اولین سیستم تجاری براکت های لینگوال در سال ۱۹۷۶ توسط C. Kurtz معرفی شد.  اصول کلی این سیستم همانند دستگاه  Edgewiseمی باشد. براکت های قدامی بالا واجد بایت پلن قدامی هستند که امکان باند براکت…

(Kingsley Appliance (Bite Jumping appliance

در ۱۸۷۷ N.W. Kingsley ساخته شد و احتمالا اوّلین دستگاه فانکشنال متحرّک باشد. دستگاه شامل یک بخش ولکانیت (Vulcanite) و یک سطح شیبدار قدامی بود که به فک پایین در امتداد رو به جلو نیرو وارد می کند. (Jumping of the bite) مکانیسم ویژه ای نیز برای حرکت ثنایاها به سمت عقب داشته است. این…

Herbst Appliance

وسیله فانکشنال ثابتی است که دندانها وصل می شود و اولیّن کوشش متخصصین ارتدنسی در جهت “Jump” نمودن بایت بیمار بوده است. در اوایل قرن بیستم توسط E. Herbst طرّاحی ولی در دهه ۷۰ میلادی توسط H. Pancherzدوباره معرفی شد. این وسیله دارای یک اسکلت سمان شونده به سیستم دندانی فک بالا و پایین است.…

Harvold-Woodside Activator

Applianceی است با اندک تغییر در طرّاحی E.P.Harvold و D.G. Woodside. ویژگی اساسی این وسیله میزان زیاد باز شدن دهان در مرحله تهیه آن است. bite این وسیله با ضخامت ۵ تا ۶ میلی متر زیادتر از Freeway space گرفته می شود. این میزان باز شدن همراه با حداکثر کشیدگی عضلات، سبب تولید نیرویی است…

Haas Appliance

وسیله گسترش دهنده ثابت کام است که توسط A.J.Haas عمومیت پیدا کرد. این وسیله شامل بند (Band) هایی است که در دهان برای پرمولر اوّل و مولر اوّل انتخاب و در طی قالب گیری و به دقّت به داخل آلژینات موجود در قالب منتقل می گردد. بعد از اینکه قالب توسط گچ ریخته می شود،…

Functional Appliance

یک appliance متحرک یا ثابت است که موقعیت فک پایین را تغییر می دهد و نیروی حاصل از کشیدگی عضلات ، بافتهای نرم و تغییر محیط عصبی عضلانی را به بافتهای اسکلتی و دندانی می فرستد تا حرکت دندان و تعدیل رشدی(Growth Modification) را ایجاد کند

(Frankle Appliance (Function Regulator

R Frankle برای درمان مشکلات اسکلتی، گروهی از وسایل فانکشنال (Functional Appliance) را طراحی نمود. این گروه وسایل همزمان با کمک به تکامل (Maturation)، آموزش (Training) و Reprograming سیستم عصبی- عضلانی دهانی-صورتی، به درمان مشکلات اسکلتی می پردازد. چهار گروه عمده Appliance توسط Frankle توضیح داده شده است: Function Regulator (FR) I که برای درمان مشکلات…

Elastic Open Activator

تعدیل شده اکتیواتوری است که G Klammt طراحی نمود. بخش آکریلی جهت افزایش استفاده کاهش یافته و اجزا سیمی بیشتر شده است.طراحی ارتجاعی ب انقباض ایزوتونیک عضلات را مجاز می نماید.( این برخلاف دستگاههای Rigid است که فقط انقباض ایزومتریک را اجازه می دهد.)