(Sense (of Force

یکی از مولفه هایی است که یک بردار نیرو را مشخص می کند و عبارتست از Orientationیک بردار نیرو. فرض کنید یک بردار نیرو با مقدار ۱۰۰ گرم و امتداد ۳۰ درجه نسبت به افق در یک محل تعریف شده اعمال شود. (تصور زیر) تنها تفاوت بردار آبی رنگ و قرمز رنگ در Sense آنها…

Towne’s Projection

تصویر رادیوگرافیک Fronto-Occipital جمجمه است. این تصویر در حالی گرفته می شود که بیمار در حالت Supine است و چانه به سمت پایین قرار گرفته است.این نما امکان بررسی و به تصویر کشیدن استخوان پتروس، اکسی پیتال و کندیل های فک پایین را فراهم می نماید.

 

Wedge theory

مفهومی که فک پایین را اهرم نوع سوم می داند. در این حالت وضعیت عمودی فک پایین و ارتفاع صورت توسط اکلوژن تعیین می گردد. بر اساس این تئوری هر حرکت دیستالی در دندانهای خلفی موجب باز شدن بایت و حرکت فک پایین در جهت عقربه های ساعت و هر حرکت مزیالی در خلفی ترین…

Open fracture

یک شکستگی باز یا Compound به نوعی از شکستگی گفته می شود  که یک شکاف در پوست و یا مخاط باعث ارتباط محیط بیرون با استخوان شکسته می گردد. بیشتر اوقات این شکستگی به دنبال پاره شدن پوست یا مخاط توسط استخوان شکسته ایجاد می شود. این شکستگی درمانی متفاوت از یک شکستگی ساده یا…

Open Mouth Locking

دیسپلازی بافت نرم و سخت مفصل گیجگاهی فکی ممکن است به صورت مادرزادی یا اکتسابی ایجاد گردد. این امر موجب افزایش Laxity کپسول مفصل  وOpen Mouth Jaw Locking  می گردد. علت دیگر علاوه بر دیسپلازی، تروما می باشد. Open Mouth Jaw Lockingحاد با باز کردن دهان برای آزاد کردن زائده کرونویید از قسمت Ventrolateral زایگوما…

Lip Retrusion

به معنای عقب بودن لب در بعد قدامی خلفی می باشد. برای بررسی عقب بودن (یا جلوزده بودن) لب ها معیار های زیر پیشنهاد شده اند: رسم خطی که از Subnasale به Pogonion ́ متصل می شود و سپس اندازه گیری فاصله افقی جلو زده ترین نقطه لب ها نسبت به آن. روش دیگر رسم…

Lip Protrusion

به معنای جلو زده بودن لب در بعد قدامی خلفی می باشد. برای بررسی جلوزده بودن (یا عقب بودن) لب ها معیار های زیر پیشنهاد شده اند: رسم خطی که از Subnasale به Pogonion ́ متصل می شود و سپس اندازه گیری فاصله افقی جلو زده ترین نقطه لب ها نسبت به آن. روش دیگر…

Lip Bumper

نوعی دستگاه ارتدنسی است که از سیم با قطر زیاد و به فرم نعل اسبی ساخته می شود. این دستگاه در تیوب مولر پایین قرار می گیرد و در قسمت قدامی دارای بخش اکریلی با یا بدون لوپ در دو طرف سیم است و به این ترتیب با قرار گرفتن در پشت لب پایین منجر…