Adams Clasp/ Modified Arrowhead Clasp

کلاسپی از سیم استینلس استیل که توسّط C.P.Adams برای نگهداری Appliance متحّرک توسط تماس نقطه ای با آندرکات مزیوباکال و دیستوباکال در دندانهای عقبی طرّاحی گردیده است. از یک قطعه سیم با مقطع دایره ای ساخته می شود که بخش باکالی را با قرارگیری در امبراژور اکلوزالی مزیالی و دیستالی به سمت لینگوال متّصل می…

(Centric Relation (CR

موقعیت فک پایین در حالتی که کندیل ها در یک موقعیت ارتوپدیک با ثبات باشند. در گذشته به عنوان خلفی ترین موقعیت کندیلی تعریف می شده است اما امروزه به نظر می رسد که در این وضعیت، کندیل ها در فوقانی ترین محل خود در حفره مفصلی هستند. این موقعیت در وحله اول توسط لیگامان…

(Functional Appliance (Serial Extraction Combined with

چنانچه بیمار واجد شرایط Serial Extraction ، مشکل اسکلتال نیز داشته باشد، درمان وی می تواند همزمان با تصحیح مشکل ساجیتال که توسط دستگاه فانکشنال یا هدگیر صورت می گیرد، انجام شود. چنانچه مشکل اسکلتال را نتوان با دستگاه فانکشنال حل کرد، برطرف کردن اورجت می تواند توسط کشیدن دو پره مولر از فک بالا…

(Functional Appliance, (Compliance

صرف قرار دادن دستگاه فانکشنال در دهان، به علت کاهش اورجت با جلوآوردن فک پایین به محض پوشیدن دستگاه و لذا بهبود ظاهر، همکاری بیمار را بر می انگیزد. در هر صورت شانس موفقیت دستگاه در بیماران کم سنی که احساس می کنند به واسطه وجود دستگاه تحت فشار قرار گرفته اند یا در بیماران…

(Functional Appliance (Dealing with Poor Compliance

بیمار باید متوجه باشد که درمان برای اوست نه برای ارتدنتیست و والدین. چنانچه کودک نتواند با دستگاه کنار بیاید باید راه حل آبرومندانه ای برای قطع درمان برگزید چرا که به علت اینکه بعدها درمان های دیگری مورد نیاز خواهند بود باید احترام فرد حفظ شود. در این افراد باید درمان برای مدت مشخصی…

(Lehman Appliance ( Lehman Activator

ترکیبی از اکتیواتور و هدگیر است که توسط R.Lehman طراحی شد. این وسیله شامل صفحه آکریلی فک بالا است که  دو کمان خارجی محکم و متصل به آن است. این وسیله همچنان یک سپر زبانی (Lingual shield) نیز دارد. بخش آکریلی سطح اکلوزال دندانهای عقبی و لبه برنده دندانهای پیشین را می پوشاند. پلیت، سطح…

Lingual Sheath

این اتچمنت ها در سطح لینگوال بند مولر های فک بالا و پایین قرار می گیرند و  قراردهی لینگوال آرچ، Quad Helix، پالاتال بار و … را امکان پذیر می کنند. جهت قرارگیری مناسب اجزای کمکی که معرفی شدند باید به اطلاعات دقیق کارخانه سازنده در مورد ابعاد داخلی این اتچمنت توجه نمود چراکه باید…