Keystoning

تغییر شکل بخش اینترپروگزیمال ثنایاهای فک پایین به منظور ایجاد یک حالت قفل شونده و مقاوم در برابر ریلاپس چرخشی آنها. اینکار با استریپ مایل فضای ایترپروگزیمال به شکلی صورت می پذیزد تمایل باطگشت یک دندان با تمایل بازگشت بر عکس دندان کناری خنثی می گردد.

Juvenile Rheumatoid Arthritis

یک آرتریت ایدیوپاتیک است که اغلب قبل از ۱۶ سالگی آغاز می شودو در هفتاد در صد مبتلایان Rheumatoid Factor یافت می شود. مبتلایان بیشتر دختران بین ۱۲ و ۱۵  سالگی هستند . تحلیل کندیل یافته شایعی است که نهایتا منجر به مال اکلوژن کلاس ۲ پیشرونده ای است کهرهمراه با اپن بایت می باشد.…

Jumping of the bite

۱- عبارتی که به N.W.Kingsley در دهه اوّل قرن نوزدهم بر میگردد. با  این وسیله، جلوگیری از تماس اکلوزالی دندانها به کمک حرکت فک پایین به سمت جلو و ممانعت از دندانهای دو فک ار تماس با هم انجام می شود.

۲- حرکت دندانهای قدامی از حالت کراس بایت قدامی.

Jiggling of a tooth

حرکت تکرای و محدود یک دندان در یک امتداد و سپس در امتداد معکوس آن. به نظر می رسد تمام حرکات ارتدنتیک دندانها به شکل مجموعه ای از حرکات کوچک Jiggling رخ می دهند.ترجمه چنین حرکتی در سطح ریشه، عبارت از تغییر کشش و فشار در نواحی خاصی است.

Expansion Screw

Jackscrew یا Glenn Ross Screw نیز نامیده شده است. یک وسیله مکانیکی است که در پلاک های متحّرک یا ثابت ارتدنسی قرار داده می شود تا موجب افزایش ابعاد قوس دندانی گردد. معمولا در بعد عرضی بکار برده می شود. از حرکت تک دندانی تا مجموعه ای از دندانها را می توان از آن انتظار…

Torquing Auxiliary

در مواردي كه دندان‌هاي انسزور بيرون زده در هنگام رتركشن و بستن فضا به طرف لينگوال tip مي‌شوند ممكن است لازم باشد در مرحله finishing ريشه بطرف لينگوال تورك داده شود. در روش Begg چون انسزورها تا حد زيادي در مرحله رتركشن به طرف لينگوال تيپ مي‌شدند به همين دليل در مرحله finishing تورك لينگوالي…

Crepitation

صدای مفصلی خشن و متعدد ناشی از سایش استخوان ها به هم در مفصل که مشابه صدای تولید شده توسط  سایش شن و ماسه ویا ریختن نمک در آتش و مالش موها بین انگشتان می باشد. این صدا در برخی اختلالات مفصل مانند استئوآرتریت شنیده می شود.