ANB

زاویه A-Point- nasion- B-Point که در آنالیز Steiner معرفی شد. این زاویه نمایانگر اختلاف بین زوایای SNA و SNB و رابطه ی بین بیس های ماگزیلا و مندیبل در جهت قدامی- خلفی می باشد. متوسط این زاویه ۲±۲ درجه است. زوایای بیشر از محدوده نرمال نشان دهنده تمایل اسکلتی کلاس دو و زوایاو کمتر نشان…

A-Point

عمیق ترین نقطه در پلن میدساژیتال در حدود انحنای استخوانی که از بیس استخوان ماگزیلا به سمت زائده آلوئول حرکت می کند. یعنی در عمیق ترین نقطه بین خار بینی قدامی و پروستیون که در آنتروپولوژی به عنوان subspinal شناخته می شود. برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر فرانکفورت و خلفی…

Alignment

اولین مرحله از درمان ارتدنسی ثابت شامل Alignment (و Leveling) قوس های دندانی می باشد. هدف مرحله Alignment، باز گرداندن دندان های با موقعیت نادرست به محل صحیح در قوس دندانی، کنترل موقعیت قدامی خلفی انسیزوری، عرض قوس ها در خلف و فرم قوس ها می باشد.

Adult Interdisciplinary Orthodontic Treatment

از آنجایی که بسیاری از بیماران ارتدنسی بالغ شرایطی مانند دندان از دست رفته، مشکلات پریودنتال، مشکل مفصل گیجگاهی فکی و ….. دارند، قراردهی دقیق دندان ها و به دست آوردن اکلوژن ایده آل کلاس یک در این افراد Over Treatment محسوب می شود. در این افراد باید به صورت فردی و با توجه به…

Adjunctive Orthodontic Treatment

درمان ارتدنسی در گروه های سنی بالاتر و بعد از دهه ۴ زندگی معمولا در بیمارانی که مشکلات دندانی دیگری دارند و به عنوان کمک برای درمان های ترمیمی و پریودنتال انجام می شود. در این درمان های ارتدنتیک کمکی، هدف در واقع رسیدن به نتایج ایده آل ارتدنتیک نیست بلکه کمک به تسهیل درمان…

Disc

ساختار مفصل گیجگاهی فکی شامل کندیل مندیبل و حفره مندیبولار استخوان گیجگاهی می باشد که دیسک مفصلی بین آنها قرار می گیرد و مانع از تماس مستقیم دو استخوان می شود. دیسک مفصلی متشکل از بافت همبندی فیبروز متراکم می باشد که در اکثر قسمت ها (بجز قسمت های محیطی) فاقد اعصاب و عروق خونی…

Disc Perforation

پارگی محدود و مشخص در دیسک مفصلی که عموما به علت نازک شدن دژنراتیو در قسمت مرکزی دیسک اثر نیروهای فشاری طولانی مدت رخ می دهد و منجر به برقراری ارتباط بین فضاهای مفصلی فوقانی و تحتانی می شود. در این شرایط هیچگونه از هم گسیختگی  در اتصالات محیطی به کپسول، لیگامانها و استخوانها وجود…