Increased Mobility/ Hypermobility

افزایش حرکت دندان در حفره آلوئول

عوامل متعددی می توانند سبب افزایش حرکت دندان در حفره آلوئول گردند:

 • فیزیولوژیک:
  • بارداری: در نتیجه تاثیر هورمون ها بر ساختار عروق و کلاژن
  • رویش دندان: به دلیل ناکامل بودن لیگامان پریودنتال
  • حرکت ارتدنتیک دندان: به دلیل ریمدلینگ بافتهای PDL در طی حرکت دندان
 • پاتولوژیک:
  • Trauma from Occlussion
  • بیماری پریودنتال

Mixed Denttion Analysis

تجزیه و تحلیل فضای موجود در قوس دندانی برای جا دادن دندانهای دائمی. این کار همراه با تخمین اندازه دندانهایی است که هنوز در دهان وارد نشده اند. این بخش سبب می شود تا این تجزیه و تحلیل با عدم دقّت همراه باشد. الهیار گرامی همانطور که پروفسور  Moyers بیان کرده است، این تجزیه و…

Mesiodens

به دندان اضافی در خط وسط فک بالا گفته می شود. معمولا ابعاد و شکل مناسبی ندارند. در موارد نهفته، گاهی سبب ایجاد فاصله (Diastema) بین دندانهای ثنایای میانی می گردد. در بستن چنین فواصلی مناسب، بهترین کار آنست که در ابتدا به کمک رادیوگرافی از عذم وجود چنین دندانی اطمینان حاصل نماییم. در بعضی…