Orbital Hypotelorism

این عبارت از دو واژه ی Orbital  به معنای مرتبط با چشم و Hypotelorism تشکیل شده است.  Hypotelorism به این معنا است که فاصله ی دو اندام یا دو جزء از بدن که به صورت جفت هستند به طور غیرطبیعی کم شده باشد. Orbital Hypotelorism به حالتی گفته می شود که فاصله بین گوشه های…

Nasal Obstruction

این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Obstruction به معنای انسداد تشکیل شده است. انسداد بینی به هر آنچه که مانع عبور جریان هوا به داخل یا به خارج بینی بشود گفته می شود. علت انسداد بینی عمدتا تورم مخاط بینی به واسطه ی التهاب می باشد که معمولا…

Multiple Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت چند قسمتی می باشد. Two Piece Maxillary Osteotomy و Three Piece Maxillary Osteotomy انواع مهم آن می باشند. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار…

Primary Cartilage

واژه یPrimary  به معنای اولیه و واژه ی Cartilage به معنای غضروف می باشد. غضروف اولیه جزء اسکلت غضروفی اولیه بوده و منشاء جنینی آن سلول های پیش ساز غضروفی (پرکندروبلاست) می باشند و در آن تکثیر سلولی بینابینی سلول های کندروسیت به وقوع می پیوندد. حین رشد و نمو، این نوع غضروف به طور…

Nasal Floor

این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Floor  به معنای کف تشکیل شده است. کف حفره بینی در قدام از استخوان ماگزیلاری و در خلف از استخوان پالاتین تشکیل شده است. کف بینی کمی مقعر بوده و به طور افقی از دیواره های طرفی بینی تا استخوان وومر گسترش…

Meniscus

دیسک مفصلی دیسک مفصلی  در مجموعه فک و صورت بین کندیل و گلنویید فوسا (حفره ی مفصلی) قرار گرفته است و یک بافت همبندی فیبروز ضخیم است که هیچ بافت خونی و عصبی ندارد. این ویژگی باعث می شود تا دیسک بتواند نیروهای سنگین را بدون ایجاد درد تحمل کند. .هدف دیسک جدا کردن و…

Meniscectomy

این عمل شامل جراحی حذف یک قسمت یا تمام یک مینیسک پاره شده در مفصل می باشد. پارگی مینیسک یک آسیب شایع در زانو می باشد. این عمل را جراحان ارتوپد انجام می دهند و تصمیم خود را برای عمل بر اساس توانایی ترمیم مینیسک، سن بیمار و سلامت عمومی وی می گیرند.

Kobayashi Hook

قلاب های فرعی Spot Welded  می باشند که به سادگی به براکت ها بسته می شوند. هنگامی که قلاب پیش ساخته نیاز است تا اتصال سریع به براکت ها ایجاد گردد از کوبایاشی استفاده می شود. Spot Weld باعث حفظ یکپارچگی هوک می شود.

 

Gonion (Go)

این نقطه در خلفی ترین و تحتانی ترین قسمت بر روی زاویه فک پایین قرار گرفته است. برای تعیین آن می توان از دو خط که یکی به موازات لبه تحتانی فک پایین و دیگری به موازات قسمت خلفی راموس کشیده می شود استفاده کرد. محل تلاقی این دو خط به عنوان گونیون Gonion  Constructed…