Multiple Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت چند قسمتی می باشد. Two Piece Maxillary Osteotomy و Three Piece Maxillary Osteotomy انواع مهم آن می باشند. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار…

Ostectomy

به پروسه جراحی برداشت و حذف استخوان گفته می شود. در دندان پزشکی به حذف بافت استخوانی احاطه کننده دندان می گویند. در شکل روبرو دو نوع استکتومی در فک پایین ملاحظه می شود. در شکل بالا تکه ای از استخوان فک پایین در ناحیه ثنایای میانی به همراه دندان برداشته می شود و اجازه…

Osteotomy

به جراحی استخوان به منظور کوتاه تر کردن یا بلند تر کردن یا جهت دهی مجدد استخوان Osteotomy می گویند. در واقع تفاوت آن با استکتومی در این است که در آن جراحی یک قطعه از استخوان به صورت کامل حذف می شود ولی در استئوتومی این اتفاق نمی افتد. از جمله استئوتومی های رایج…

Orthognathic Surgery

به جراحی به منظورتغییر موقعیت  فک ها یا بهبود روابط دندانی و فکی Orthognathic Surgery گفته می شود. این جراحی در قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعددی بوده است. نمودار روبرو نشان دهنده حدود و مرزهای انواع درمان های ارتودنسی می باشد. دایره داخلی حدود انجام درمان ارتودنسی، دایره وسط حدود درمان های تغییر دهنده…

One Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت یک قسمتی می باشد. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار داد. در جراحی یک قسمتی کل فک بالا به صورت یک واحد جابجا می…

Model Surgery

نوعی از پیش بینی نتایج حاصل از جراحی به کمک کست های دندانی است. میزان پیچیدگی کار بستگی به نوع جراحی و میزان جابجایی مورد نیاز برای رسیدن به اکلوژن مطلوب دارد. به طور معمول این امر بعد از آماده سازی ارتودنتیک بیمار برای عمل ولی قبل از انجام جراحی صورت می گیرد تا نیازی…

One-Jaw Surgery

به معنای اصلاح روابط فکی با انجام جراحی تنها روی یک فک می باشد. جایگذاری و تغییر موقعیت یک فک عمدتا روابط کلاس دو یا سه ی دندانی را بهبود می بخشد. جابجایی هر دو فک  به کمک جراحی می تواند زمینه بهبود بیشتر زیبایی را فراهم کند ولی ریسک بیشتر و هزینه های بیشتری…

Impaction of Maxilla (Maxillary Impaction)

خصوصيت كلينيكي اوليه بيماران Long Face ارتفاع زياد صورت تحتاني است لذا براي درمان اين مشكل بايستي فاصله عمودي چانه و بيني را توسط جراحی كاهش داد. يكي از روش هاي جراحي براي كاهش ارتفاع صورت، Maxillary Impaction يا همان Superior Repositioning  فک بالا است كه از طريق استئوتومي Total يا Segmental فک بالا مي‌تواند…

Intermediate Splint

پس از اينكه prediction انجام و میزان حرکت فکین مشخص شد، این حرکات روي كست هاي دنداني مانت شده انجام مي‌شوند و Intermediate Splint که يك اسپلينت آكريلي اكلوزال براي فيت كردن محل دندان‌ ها در پايان Model Surgery است ساخته مي‌شود. در واقع استفاده از اسپلينت قرار دادن دندان ها را در پوزيشن طرح‌…