Arch turret

تورت ها برای ایجاد فرم قوس در آرچ وایرها در سیستم استاندارد و preadjusted استفاده می شود و در انواع با تورک و بدون تورک ساخته می شوند. شکل صاف سیم به سادگی در تورت فرم میگیرد و خمیدگی دلخواه را ایجاد می کند.

Arch contouring plier(Arch contouring)( De la Rossa Plier)

پلایری با دو بخش حجیم موازی که یک بخش مقعر و یکی محدب است و طوری با هم تماس می یابند که سیم بین خود را به شکل منحنی فرم می دهند. گاهی روی سطح بخش محدب شیارهایی جهت سهولت گرفتن سیم تعبیه می گردد. این پلایر می تواند در ایجاد منحنی Spee افزوده در…

Band Contouring Plier

يكي از ابزارهاي مورد استفاده در عمل Banding و از جنس استينلس استيل است. در قسمت سري وسيله يك نوك آن گرد و بصورت توپي است و انتهاي Blunt دارد و نوك ديگر به حالت كاسه‌اي و مقعر (Socket Matching) بوده كه به اين صورت نوك ها در هم جفت مي‌شوند. بند بين دو نوك…

Archwire Lock (Gurin Lock)

نوعی اتچمنت می باشد که از پیچ و مهره تشکیل یافته است. پیچ در راستای محور طولی دارای شکاف است و بدین طریق بر روی آرچ وایر قرار می گیرد. سپس با پیچاندن مهره، شکاف پیچ بر آرچ وایر فشرده شده و اتچمنت در جای خود محکم می شود. این اتچمنت به عنوان استاپ به…

Band Burnisher

وسيله  ای از جنس استينلس استيل با لبه ‌ها و نوك صاف و گرد شبیه شکل دم سگ آبی به صورت یک سر یا دو سر است. اين وسیله در ارتودنسي براي تطابق خيلي نزديك بند ها به دندان استفاده مي‌شود. در واقع فرم به خصوص نوك اين وسيله‌ مي‌تواند عمل پاليش يا Work Hardening…

Band contouring plier(Band forming- Johnson contouring plier- Band crimping plier)

يكي از ابزارهاي مورد استفاده در عمل banding ارتودنسي از جنس استين‌لس استيل است. در قسمت سري وسيله يك نوك آن گرد و بصورت توپي است و انتهاي blunt دارد و نوك ديگر به حالت كاسه‌اي و مقعر (socket matching) بوده كه بدين صورت نوكها در هم فيت مي‌شوند. بند بين دو نوك وسيله قرار…