Somatic Swallow

Adult Swallow نوعی بلع که همراه پایان فعالیت لب ها  است. در این نوع بلع لب ها ریلکس شده و زبان در مقابل زائده آلوئول در ناحیه ی ثنایا های فک بالا قرار می گیرد و دندان های خلفی در اکلوژن قرار می گیرند. معمولا بعد از رویش مولر اول شیری در طول سال دوم…

Prolabium

بخش مرکزی لب بالا شامل فیلتروم می باشد. این بخش از لب از زایده میانی بینی فرم می گیرد که در خلف به Premaxilla  و Primary Plate  امتداد میابد و از بالا به کلوملا ختم می شود.

در موارد شکاف لب دوطرفه، پرولبیوم به صورت بیرون زده نمایان می شود.

Ligature Director

وسيله‌اي با يك یا دو سر است که بریدگی در انتهاي كارگر آن اجازه اعمال فشار به آرچ واير براي خم كردن آن به درون اسلات براكت را مي‌دهد. همچنين اين وسيله براي جمع کردن انتهاي بريده شده ليگاچور وايرها در فضاهاي اينترپروگزيمال جهت جلوگیری از زخمی شدن بافت نرم كاربرد دارد.

Goldenhar Syndrome

این سندرم یک ناهنجاری اسپورادیک با ویژگی های کلاسیک دفورمیتی یکطرفه گوش، نیمه صورت کوچکتر در همان طرف و آنومالی های مهره است. اساس ژنتیکی این سندرم نامشخص است اما در عده ای این سندرم با موزاییک تریزومی ۲۲ در ارتباط است. آنومالی های صورتی  مشتمل بر یک محدوده آنومالی های یکطرفه شامل شکاف کام…

Cleft lip / Palate

شکاف لب (لب شکری) و شکاف کام (کام شکری) از نقایص شایع مادرزادی هستند که در بیشتر موارد منشا چند عاملی دارند. مصرف سیگار، آسپرین و داروهای ضد صرع سبب افزایش بروز شکاف های لب و کام می گردند. شکاف لب (با شیوعی حدود یک مورد در هر ۱۰۰۰ تولد) در پسرها شایعتر (۸۰%) از…

Eruption Tooth Movement

حرکت قابل توجه دندانی برای رسیدن آن به موقعیت فانکشنال ضروری است. این حرکات پیچیده بوده و به سه مرحله قابل تقسیم هستند: حرکتی که جوانه دندان شیری یا دائمی در فک قبل از شروع به رویش انجام می دهد، حرکت رویشی دندان از موقعیت اولیه حفره دندان به موقعیت فانکشنال آن در اکلوژن، و…

Eruption Theories

مکانیسم دقیق ایجاد نیروی پیش برنده رویش هنوز کاملا شناخته نشده است. به نظر می رسد مکانیسم های رویشی قبل و بعد از ظهور در دهان متفاوت هستند. سه تئوری کلی برای رویش دندان وجود دارد: تئوری اول تشکیل ریشه را مسوول حرکت به سمت بالای دندان به سمت لثه می داند. ریمادلینگ استخوان و…

Enucleation

انوکلئاسیون روشی است که توسط آن کل ضایعه سیستیک خارج می شود.Shell Out کل ضایعه کیست بدون پارگی دیواره یا پوشش بافت همبند امکانپذیر است. این روش درمان اصلی کیست های فکی است و بایستی در هر کیست فکی که بتوان آن را بدون آسیب به ساختمان های مجاور خارج کرد، استفاده شود. مزیت اصلی…