Bone Remodeling

ریمادلینگ استخوان به معنای برداشته شدن بافت استخوان و تشکیل استخوان جدید می باشد. در استخوان نرمال این دو فرآیند به طور همزمان و با یک تعادل دینامیک انجام می شوند. این تحلیل و تشکیل به طور متناوب انجام شده و باعث چیدمان مجدد ساختار استخوان می شوند. برخلاف فرآیند مادلینگ، اندازه و شکل استخوان…

Bone Modeling

مادلینگ استخوان به فرآیندی گفته می شود که طی آن بافت استخوان بر سطح قسمت هایی از توده استخوان موجود اضافه شده و از سطح قسمتهای دیگر آن برداشته می شود. فرآیند مادلینگ موجب تغییر شکل و سایز استخوان می شود وبنابراین بخش مهمی از رشد و شکل گیری اسکلت استخوانی می باشد. این فرآیند…

Bone Apposition

واژه Apposition در عبارت Bone Apposition به معنای اضافه شدن یک لایه به لایه قبل می باشد و در واقع عبارت Bone Apposition معادل رسوب استخوان است. واژه ی Apposition اغلب زمانی به کار می رود که استخوان جدید در سطح استخوان قدیمی تر رسوب کند. این واژه در مورد رسوب استخوان بر سطح ایمپلنت…

Growth Pattern, Growth Rate, Growth Regulating Mechanism

به طور کلی رشد به معنای افزایش در تعداد، اندازه و یا پیچیدگی یک سیستم است. رشد کمپلکس کرانیوفاسیال شامل چهار زیر جز؛ می باشد: مکانیسم رشد (Growth Mechanism)= استخوان جدید چگونه تشکیل می شود الگوی رشدی (Growth Pattern) = تغییر در اندازه و شکل استخوان ها سرعت رشد (Growth Rate)= سرعت تشکیل استخوان ها…

Cybernetic Model of Growth Regulation

تا کنون تئوری های متعددی در مورد عوامل کنترل کننده رشد کرانیو فاسیال مطرح شده اند. مطالعات Petrovic و همکارانش در سال ۱۹۹۰ منجر به تکامل Cybernetic Model of Growth Regulation  شد. این مدل بیان می کند که تعامل گروهی از تغییرات سببی و مکانیسم های فیدبک، تعیین کننده رشد اجزای مختلف کمپلکس کرانیوفاسیال است.

Under Eruption

شکست دندان در رویش از بافت لثه در زمان رشد و نمو معمول است. اغلب با کم کاری تیروئید یا نهفتگی همراه است. رویش ناقص دندان در برابر دندان دیگر، استخوان یا بافت نرم به طوری که رویش کامل غیرمحتمل باشد نیز نوعی Under Eruption است.

Torticollis

انقباض تونیک بیش از حد عضلات گردن در یک طرف (در درجه اول استرنوکلیدوماستوئید) می باشد.. نتیجه یک آسیمتری در صورت است که به دلیل محدودیت رشد در سمت مبتلا ایجاد می شود و می تواند بسیار شدید باشد مگر اینکه عضلات گردن در سنین پایین توسط جراحی جدا شوند.

Rail Mechanism

مکانیسم ریلی با رشد بیشتر قدامی فک پایین نسبت به فک بالا ،اینترکاسپیشن عرض قوس دندانی فک بالا را با فک پایین تطابق می دهد.در این مفهوم، قوس دندانی فک پایین می تواند ریلی در نظر گرفته شود که قوس دندانی فک بالا روی آن حرکت می کند. قاعده ی فک پایین عریض نمی شود،…