Counterclockwise Rotation of Mandible

آنرا Forward Rotation ویا Anterior Rotation نیز می نامند. عبارت از چرخشی در فک پایین است که منجر به بسته شدن دهان می شود. در حالی که بیمار به سمت راست نگاه می کند، چرخشی Counterclockwise است. علت ایجاد آن رشد بیشتر بخش عقبی نسبت به بخش پیشین است. این چرخش منجر به کاهش نسبی…

Clockwise Rotation of Mandible

آنرا Backward Rotation و یا  Posterior Rotation نیز می نامند. جابجایی فک پایین در جهت باز شدن دهان است. وقتی صورت بیمار به سمت راست نپاه می کند، در جهت عقربه های ساعت، که به علّت رشد افزوده عمودی بخش عقبی فک پایین است. این چرخش می تواند متعاقب درمان ارتدنسی نیز ایجاد شود،هنگامی که…

Mandibular Rotation

برای اینکه یک تصور صحیح از چرخش فک پایین پیدا کنیم، باید بدانیم استخوان فک پایین بخشی است که پیرامون عصب آلوئول تحتانی را فرا گرفته است.بقیه قسمتهای این استخوان شامل زواید فانکشنال مختلف است. اگر ایمپلنت را در قسمتهای مرکزی قرار دهیم خواهیم دید که در اکثر افراد بخش مرکزی فک پایین در طی…

Bolton-Brush Growth Study

مرکز تحقیقات Bolton- Brush Growth Study (BBGS) منشا گرفته از داده های طولانی مدت مطالعات طولی بر روی رشد انسان می باشد که در سال ۱۹۲۶ به همت Brush و با همکاری Wingate Todd و با مطالعه بر روی رشد و تکامل نرمال فیزیکی و روانی انسان شروع به کار نمود. مطالعه Bolton بر روی…

Orbital Hypertelorism

این عبارت از دو واژه ی Orbital  به معنای مرتبط با چشم و Hypertelorism تشکیل شده است.  Hypertelorism به این معنا است که فاصله ی دو اندام یا دو جزء از بدن که به صورت جفت هستند به طور غیرطبیعی زیاد شده باشد. Orbital Hypertelorism به حالتی گفته می شود که فاصله بین گوشه های…