Bimaxillary Prognathism

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زوائد آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زوائد آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی استخوان های هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال صورتی و جمجمه ایBimaxillary…

Bialveolar Retrusion

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت عقب رفته دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای…

Bialveolar Protrusion

پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال…

Attrition

این واژه مشتق از فعل لاتین Attritum به معنی عمل کشیدن سطحی بر سطح دیگر است. در دندان پزشکی به از دست رفتن ساختار دندان های شیری یا دائمی در اثر تماس فیزیکی دندان با دندان یا ترمیم مقابل آن طی جویدن و بستن دهان می گویند. درجات خفیف Attrition فیزیولوژیک بوده و با افزایش…

Greenstick Fracture

این نوع شکستگی ها جزو شکستگی های کامل نیستند و استخوان در خط شکستگی کاملا از هم جدا نشده است. در این نوع شکستگی معمولا حداقل تحرک به هنگام معاینه بالینی و دستی دیده می شود. بصورت يك شكستگي ناكامل استخوان است كه معمولاً در بچه‌ها ديده مي‌شود و تنها يك كورتكس را درگير مي‌‌كند.…

Fracture Intracapsular

شکستگی های سر کندیل یا شکستگی های ساب کندیلار در سطوح بالا، شکستگی اینتراکپسولار نامیده می شوند .

این نوع شکستگی نادر است و معمولا به صورت محافظه کارانه درمان می شود. درمان در این موارد با فیکسیشن بین فکی برای مدت ۲ تا ۴ هفته است که با حفظ فانکشن ادامه می یابد.

 

Fracture Compound

در این نوع شکستگی، شکستگی با محیط خارج مثل محیط دهان و خارج از دهان ارتباط پیدا می کند. شکستگی باز فک ممکن است موجب پارگی مخاط دهان و شیار لثه ای  و لیگامان های پریودنتال و باز شدگی سینوس و پارگی پوست ناحیه آسیب دیده گردد. هر نوع شکستگی فک که همراه با شکستگی…