Centric Occlusion (CO)

در اکثر افراد، حد اکثر تماس دندانی در موقعیتی که فک پایین  قدام تر از وضیت Centric Relation قرار دارد رخ می دهد. به این موقعیت حداکثر تماس دندانی قدامی تر از CR ، Centric Occlusion گفته می شود. البته گاها این اصطلاح به عنوان وضعیت تماس دندانی در حالی که فک پایین  در CR…

Centric Interferences

تداخلات مرکزی شامل تماس های پیش رس دندانی می باشند که در زمانی که فک پایین در موقعیت اپتیمم خود در فوسای مفصلی بسته می شود رخ می دهند.

این تداخلات می توانند سبب انحراف فک پایین در جهت خلفی،  قدامی و یا جانبی شوند.

Multifactorial

مولتي فاكتوريال به معني پديده‌اي است كه درگير يا وابسته به تعدادي از عوامل می باشد (مثلا فاكتورهاي ژنتيكي و يا محيطي). به عبارت ديگر، ايجاد شدن یک پدیده ی مولتي فاكتوريال به وسيله تعداد متنوعي از علل و عناصر انجام می شود.

Referred Pain

در این نوع درد اغلب شخص درد را در قسمتی از بدن خود احساس می کند که به مقدار قابل توجهی دور تر از بافت مسبب آن است. نمونه این درد، دردی است که در یکی از اعضای احشایی شروع می شود و به ناحیه ای در سطح بدن ارجاع می یابد. آگاهی داشتن در…

Occlusogram

مشبکی است که جهت ارزیابی روابط عرضی و قدامی خلفی به کمک سنجش فاصله دندان ها به کار گرفته می شود. با کمک این ابزار می توان اطلاعات کمَی در مورد قرینگی قوس دندانی نیز بدست آورد. این مشبک بر روی رافه میانی کام و توبروزیته فک بالا جهت ارزیابی قوس دندانی تنظیم می گردد.

Craniomandibular Disorder (CMD)

واژه ای کلی جهت اشاره به علائمی است که اغلب بدون درد هستند و در ارتباط با عضلات جونده و مفصل گیجگاهی فکی می باشند. اتیولوژی این مشکلات چند عاملی است و انواع مال اکلوژن، عادات پارافانکشنال، صدمه به فک پایین یا مفصل، و استرس های روانی را شامل می شود.

Spacing

به وجود فضای بین دندان ها و عدم تماس بین دندانی گفته می شود. این پدیده بیانگر کمتر بودن اندازه دندان های موجود نسبت به فضای موجود در قوس می باشد و از این لحاظ متضاد Crowding تلقی می شود. علل عمده این پدیده شامل میکرودنشیا، غیبت دندانی ، از دست رفتن دندان و ماکروگلوسی…

Diagnostic Splint

اسپلینت تشخیصی دستگاهی است که به منظور حذف تطابق سیستم عصبی-عضلانی با اکلوژن موجود و رفع Muscle Splinting و به منظور تشخیص CR واقعی در بیمارانی که دچار دیسکرپانسی CO-CR هستند به کار می رود.

این دستگاه معمولا از اکریل سخت ساخته می شود و تماس یکنواختی را با دندان های فک مقابل فراهم می سازد.