CO-CR Shift

اولین قدم در معاینه اکلوژن بیماران، بررسی وضعیت تماس های اکلوزالی در حالتی است که کندیل ها در CR قرار دارند. وقتی بیمار در CR قرار گرفت تماس های اکلوالی ثبت می شوند و سپس از بیمار خواسته می شود که دندان هایش را به هم بفشارد تا در حد اکثر تماس دندانی قرار گیرند.…

Closed Bite

به هم پوشانی عمودی بیش از حد دندان های قدامی فک بالا بر روی دندان های قدامی فک پایین در اثر از دست دادن دندان های خلفی می گویند. در این حالت در وضعیت حداکثر تماس دندانی (maximum intercuspation) بیش از ۴۰% ارتفاع اکلوزوژنژیوالی دندان های مندیبل توسط دندان های ماگزیلا پوشیده شده است. دقت…

Classification of Malocclusion

هدف هر طبقه بندی آرایش منظم مجموعه به زیر مجموعه هایی با مشخصات مشترک می باشد. در دانش ارتودنسی Carabelli اولین فردی بود که با روشی منظم روابط غیرنرمال قوس های دندانی بالا و پایین را توصیف نمود. در ادامه Bonwill با ارائه اصلی ترین ایده در توصیف تئوریک اکلوژن یا همان ایده خط اکلوژن…

Chief Complaint

اصلی ترین علامت یا علائمی را که بیمار به خاطر ناراحتی و یا نگرانی از آن به کلینیسین مراجعه می نماید شکایت اصلی بیمار می گویند. بیماران سه دلیل اساسی برای مراجعه جهت انجام درمان های ارتودنسی دارند که عبارتند از: بهم ریختن دندان ها و مشکل در زیبایی صورت و بروز مشکلات اجتماعی، مشکلات…

Esthetic (Facial)

توصیف دقیق زیبایی غیرممکن است. زیبایی ممکن است به عنوان مجموعه ای از ویژگی هایی مانند شکل، رنگ یا فرم توصیف گردد که احساس خوشایندی در ذهن یا احساس افراد ایجاد می کند. تعریف زیبایی صورت شامل ویژگی های مثبتی است که در چشم و ذهن مشاهده گر احساس رضایت را ایجاد می کند.