Subdivision, Left or Right

اگر رابطه کلاس دو دندانی وضعیت نامتقارنی داشته باشد، سمتی که از وضعیت کلاس یک قاصله گرفته را با این نام مشخص می کنند. مثلا کلاس دو subdivision right یعنی در قوس دندانی سمت راست رابطه دندانی کلاس دو و در سمت چپ رابطه کلاس یک است.

Keys of occlusion

طبق نظر Lawrence Andrews که در سال ۱۹۷۲ ارائه گردید اکلوژن نرمال در بیمارانی که درمان ارتودنسی انجام نداده اند مورد بررسی قرار گرفت و خصوصیات زیر در آنها دیده شد که به عنوان شش کلید اندروز برای اکلوژن نرمال ارائه گردید: رابطه مولری: سطح دیستال کاسپ دیستوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا با سطح مزیال…

مدلسازی Kesling یا diagnostic setup که در سال ۱۹۵۶ توسط Kesling ارائه شد روشی لابراتواری برای تشخیص و بررسی نحوه management مشکلات اختلال اندازه دندانهاست.  در این روش دندانها از یک کست دوبلیکیت شده بریده می شوند و سپس دندانها مجددا در موقعیت صحیح در محدوده استخوان آلوئول مرتب می شوند تا اکلوژن نهایی بر…

Fracture comminuated

در این نوع شکستگی، استخوان شکسته به چندین قطعه استخوان تقسیم می گردد. زخمهای ناشی از تیراندازی و یا اشیا سوراخ کننده و دیگر آسیبهای شدید که به فکین وارد می شوند معمولا منجر به این نوع شکستگی می شوند.

 

Bite blocks

بایت بلاک های خلفی برای کنترل ارتفاع دنتوآلوئولر خلفی در ماگزیلا برای اینترود کردن مولرهای بالا یا حداقل کاهش رویش آنها بکار می رود. بایت خلفی یک اپلاینس غیرفعال است که اثر ان بسته به نیروی بایت بیمار است. افزایش ارتفاع بایت خلفی نیز اثر مشخصی بر چرخش قدامی مندیبل و افزایش زاویه گونیال دارد…

X-ray

قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت که توسط تیوب ایکس ray  ساخته میشود.جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به اند باعث تولید این اشعه میگردد.از این اشعه به صورت گسترده در فرایند تشخیص و درمان در پزشکی استفاده…

Isometric Contraction

اگر عضله در طی فعال شدن قادر به جابجا شدن نباشد، فعالیت انقباضی خود را با افزایش نیرو بدون کاهش طول خود نشان خواهد داد. این نوع انقباض، انقباض ایزومتریک نامیده می شود که به معنای طول مشابه است. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد تلاش می کند شیئی را بردارد که سنگسن…