Distal end cutter

وسيله‌اي است از جنس استينلس استيل سخت كه براي بريدن آرچ ‌وايرهاي تا قطر۰٫۷۰× ۰٫۲۶ میلیمتر (۰٫۰۲۸ × ۰٫۰۲۲ اینچ) در هر دو متد داخل و خارج دهاني استفاده مي‌شود. اين پلاير منحصراً براي بريدن انتهاي ديستالي سيم بيرون زده از تيوب هاي مولر ها كاربرد دارد. اين وسيله داراي يك مكانيسم ايمني براي نگهداشتن…

Dela Rossa Plier

وسيله‌اي است از جنس استينلس‌استيل كه قسمت سري آن داراي دو بخش محدب و مقعر است كه در داخل هم قرار مي‌گيرند. قسمت محدب سري داراي شيارهاي هدايت ‌كننده با اندازه هاي مختلف ۰٫۰۱۶، ۰٫۰۱۸، ۰٫۰۲۰و ۰٫۰۲۲ اینچ براي قرارگيري سيم ‌هاي با سطح مقطع گرد و يا مربعي می باشد و جهت فرم دادن…

Conversion Instrument

Tube Converting Plier وسيله‌اي است كه براي تبديل تيوب Convertible مولر به براكت استفاده مي‌شود. به این منظور در ابتدا اينسترومنت با مكانيسم موازي با پلن قوس در حالي كه دسته به سمت بيرون كشيده شده است داخل دهان قرار داده مي‌شود. در مرحله دوم با دسته‌‌ هاي باز در حالی كه رأس ميله كناري…

Coon Ligature Tying Plier

اين وسيله در ارتودنسي براي بستن سريع كل قوس يعني بستن ليگاچور واير بلند به شكل Figure-of-Eight به دور كل دندان ‌هاي يك قوس استفاده مي‌شود. نوك Y- shape آن پيچاندن ليگاچور را آسانتر مي‌كند. اين پلاير مي‌تواند براي ليگاچور وايرهاي تا قطر ۰٫۳ میلیمتر (۰٫۱۲ اینچ) استفاده شود.

Coil Spring Space Regainer

نوعی دستگاه Space Regainer می باشد که به صورت کانتی لور ساخته می شود. یک بند واجد تیوب باکال و لینگوال بر دندان دیستالی (معمولا مولر اول دائمی) قرار می گیرد. یک لوپ در این تیوب ها قرار می گیرد که در دو بازوی آن فنر فشرده شده تعبیه شده است. تماس این لوپ با…

Buccal Shield

یکی از اجزاء دستگاه های متحرک و پلاک های فانکشنال است که به منظور ایجاد اکسپنشن قوس و حرکت دندان ها به سمت باکال به صورت فانکشنال به کار می رود. مکانیسم عملکرد آن به این صورت است که باکال شیلد با کنار زدن لب و گونه از قوس دندانی، فشار آن را بر قوس…

Bracket Removing Plier

اين پلاير براي برداشتن براكت هاي باند شده به دندان استفاده مي‌شود. این وسیله نوك هاي چيزل شكل داشته كه در دو فرم استريت (راست) و با زاويه ۶۰ درجه موجود است. لبه وج مانند رأس نوك ها بين لبه ‌هاي بيس براكت و سطح دندان (در جهت اینسیزال- جينجيوال) قرار داده شده و با…

Band Removing Plier

وسيله‌اي است از جنس استينلس ‌استيل است كه براي خارج نمودن بند هاي فلزي قدامي و خلفي از روي دندان ها به كار مي‌رود. داراي دو نوع Anterior Band Remover و Posterior Band Remover است كه در نوع Anterior، سر کوتاه تر آن داراي يك شيار است كه در لبه اینسیزال دندان هاي قدامي قرار…

Anterior Repositioning Appliance

دستگاهی است که به منظور قرار گرفتن فک پایین در موقعیتی قدامی تر از اکلوژن عادتی استفاده می شود. این دستگاه معمولا از آکریل و برای فک بالا ساخته می شود و در قدام دارای شیبی است که در تماس با ثنایای پایین، فک را به موقعیت قدامی هدایت می کند. در حالت ایده آل،…