Space Maintainer (SM)

فضا نگه دار دستگاهی است که با اشغال فضای دندان شیری از دست رفته مانع از مهاجرت دندان های مجاور به فضای مذکور می شود. درنتیجه فضا برای رویش دندان دائمی جایگزین حفظ می گردد. فضا نکه دار می تواند ثابت و یا متحرک، یک طرفه و یا دوطرفه، و یک دندانی یا چند دندانی…

Slow Maxillary Expansion (SME)

روشی در افزایش عرض قوس دندانی فک بالا که در آن میزان اکسپنشن حداکثر ۰٫۵ میلیمتر در هفته است. این نوع از اکسپنشن معمولا به صورت دندانی و نه  اسکلتی بوده و صرفا در مقادیر تنگی کم کاربرد دارد. اکسپنشن به طور عمده حاصل تیپینگ دندان ها به بسمت اکال می باشد. دستگاه به کار…

Single Bracket

نوعی براکت که دارای یک جفت Tie-wing می باشد. در این طرح در مقایسه با براکت های Twin به علت افزایش فضای بین براکت ها انعطاف سیمی بیشتر است.  با این حال به لحاظ اصلاح چرخش و زاویه مزیو دیستال Tip)) تاج ضعیف تر عمل می کند. در یک تغییر در طراحی،  در براکت هایی…

Side-winder Spring

یکی از انواع فنرهای کمکی است که در سیستم Begg به کار می رود.  این فنر متعاقب بستن فضای حاصل از کشیدن دندان ها، تیپینگ ایجاد شده در در دندان های مجاور این فضا را اصلاح می نماید. این فنر از یک سو در شیار عمودی براکت قرار گرفته و از سوی دیگر خم شده…

Siamese Bracket

نوعی براکت که دارای دو جفت Tie-Wing می باشد. نام آن برگرفته از دوقلو های سیامی ( دوقلو های به هم چسبیده) است. در این طرح در مقایسه با براکتهای Single، به علت کاهش فضای بین براکتی انعطاف سیم کاهش میابد.  با این حال به علت اصلاح بهتر چرخش و زاویه مزیو دیستال (Tip) تاج…

Orthodontic Impression trays

تري قالبگيري ارتودنسي وسيله‌اي  براي بردن ماده قالبگيري به دهان جهت گرفتن قالب براي ساخت كست است. اين تري‌ ها تمام فك بوده و نسبت به تري ‌هاي استاندارد بي‌دنداني فلنج‌ هاي عميق‌تري دارند. آن ها در اندازه هاي Large، Medium، Medium-Small و Small جهت مطابقت با اندازه و شكل قوس فکی بيماران موجود هستند.…

Optical Plier

پلايري ‌است در ارتودنسي از جنس استينلس ‌استيل كه مانند پلاير ۱۳۹،۱۴۲Three Prong,  جهت خم کردن سیم ها به کار می رود. كاربرد اين پلاير در تنظیم آرك لبيال، ساخت اروهد كلاسپ، اعمال انحنا روي سيم، ايجاد خم هاي Offset و Inset و تحت تأثير قرار دادن تك دندان با خم هاي كوچك (Slight Bulges)…

Open Spring

بر اساس طراحي ساخت، يك نوع از فنرهاي به كار رفته در دستگاه ‌هاي متحرك ارتودنسي Open Spring ها هستند. اين فنرها به صورت باز ساخته شده و هنگام قرار گرفتن در دهان فشرده شده و با باز شدن به دندان نيرو وارد مي‌كنند. به طور كلي فنرهايي كه با باز شدن نيرو وارد مي‌كنند…

Omega Plier

يكي از پلاير هاي مورد استفاده در ارتودنسي  و از جنس استينلس ‌استيل است.  نوك گرد اين پلاير داراي سه مخروط روي هم در سایز های ۰٫۰۴۵، ۰٫۰۶۰، و ۰٫۰۷۵ اینچ می باشد كه جهت فرم دادن دقيق لوپ هاي امگا روي سیم هاي تا سایز ۰٫۰۲۵× ۰٫۰۲۲ طراحي شده‌اند. اين نوك استوانه‌اي جهت جلوگيري…