Reverse curved archwire

یک از مکانیک های ممکن برای تصحیح دیپ بایت استفاده از سیم های با کرو اسپی معکوس می باشد. این سیم ها سبب اینتروژن دندان های قدامی و اکستروژن دندان های خلفی می شوند. با این وجود به علت این که اکستروژن بسیار ساده تر از اینتروژن انجام می شود مکانیسم اصلی اثر آن، ایجاد…

Extrusion Arch

اکستروژن آرچ ابزار موثری جهت تصیح پلن اکلوزال فک بالا و پایین در بیمارانی است که پلن اکلوزال آنها در قدام پرمولر اول متباعد است. موارد اندیکاسیون آن عبارتند از: اپن بایتی که پس از درمان با تانگ کریب بهبود نیابد. زمانی که نیروی مداوم اکستروزیو با حداقل تاثیر روی دندان های خلفی نیاز باشد…

Anterior Bite Plane

یکی از انواع بایت پلن ها استو عبارت از یک اپلاینس آکریلی سخت می باشد که پشت دندانهای قدامی فک بالا قرار می گیرد و صرفا با دندانهای قدامی فک پایین در تماس است. هدف اصلی این اپلاینس دیسکلوژن دندانهای خلفی می باشد.

.

 

Arkansas Spring

یک فنر قیچی شکل می باشد که تا زیر نقطه ی تماس دندانی گسترش می یابد. این فنر می تواند مولر اول دائمی را به سمت دیستال تیپ نموده و به این ترتیب به رویش مولر اول دچار رویش نابجا (Ectopic Eruption) کمک کند. کمان خلفی به منظور به سمت هم آوردن شاخک های زیر…

Active Retainer

گاهی اوقات ریلپس یا ادامه رشد سبب می شود در دوره ی ریتنشن نیاز به مقداری حرکت دندانی باشد. این امر اغلب توسط دستگاه متحرکی که بعد از حرکت دادن دندان به عنوان ریتینر عمل خواهد کرد، انجام می شود. ریتینرهای فعال اغلب به صورت Spring Retainer (شکل رو به رو) جهت رفع نامنظمی دندانی…

Acrylic Cap

یکی از اجزای انتخابی در دستگاه های فانکشنال می باشد که لبه اینسیزال و بخشی از سطح لبیال دندان های قدامی مندیبل را می پوشاند.  در صورت اضافه شدن به دستگاه، مانع از پروتروژن دندان های قدامی فک پایین و رویش بیشتر دندان های قدامی فک بالا می شود.

Orthopedic Appliance

دستگاه هايي هستند كه به وسيله به كارگيري نيرو هاي ارتوپديك تغييرات اسكلتالي ايجاد مي‌كنند. اين دستگاه ها با كمك نيرو هاي سنگين (۵۰۰- ۳۰۰ گرم) مي‌توانند در ميزان و جهت رشد استخوان فک تغيير ايجاد كنند. در حقيقت يكي از روش هاي درمان مال اكلوژن اسكلتال Growth Modification است كه هدف آن تغيير روابط…

Spring-Clip separator

این جداکننده به صورت تجاری در دسترس است و اولین بار برای رویش نابجای مولر مورد استفاده قرار گرفت.اگر تنها مقدار کمی از تحلیل ریشه دندان های شیری وجود داشته باشد ممکن است موثر باشد. این کلیپ ها  اگر نقطه تماس بین دندان های مولر دائمی و شیری بسیار پایین تر از محل اتصال سمان…

Vestibular Shield

شیلد وستیبولار یک دستگاه دهانی پلاستیکی است که با دهان فرد منطبق می شود و با جلوگیری از عبور جریان  هوا در داخل دهان، فرد را مجبور به تنفس از طریق بینی می کند و در نتیجه فرد را از باز کردن دهان خود و خروپف باز می دارد. این وسیله برای برخی از افراد…