Preangulated Bracket

محصول تجاری Andrews از سیستم سیم مستقیم (Straight Wire)، با استفاده از براکت های  Preangulatedو  Pretorqued  انقلابی در ارتودنسی بود. در این سیستم یک مرحله ای، تمام خم هایی که قبلا روی سیم استیل انجام می شد به براکت انتقال داده شده است. این سیستم به سرعت توسط شرکت های دیگر ارائه شد و سیستم…

Preadjusted Appliance

نقایص مهم  طراحی براکت در سیستم  Edgewise مشتمل بر موارد زیر است: بیس براکت ها عمود بر پایه براکت است، بیس براکت ها کانتور ندارند، شیار ها زاویه دار نیستند،  ضخامت پایه براکت ها از نظر فاسیو لینگوال برابرند، و Offset مولر تعبیه نشده است. Andrews در فکر توسعه براکتی بود که در آن تیپ،…

Permanent Retainer

سیم   Multistrand  ۱۷٫۵ میل با  خم حلقه ای در انتها ها به سطوح لینگوال دندان های قدامی متصل شده و به عنوان نگهدارنده دائم عمل می کند. این سیم انعطاف پذیر مانع حرکت فیزیولوژیک دندان ها نمی شود و سبب کاهش شکست باند می شود. این نوع نگهدارنده در فک بالا  تنها زمانی که اوربایت…

Facebow

Facebow جهت ثبت وضعیت فضایی قدامی-خلفی و مدیولترالی سطح اکلوزال ماگزیلا نسبت به محور چرخش کندیلی و انتقال آن به آرتیکولاتور به کار می رود. Facebow ها اغلب سخت و کولیس-مانند می باشند و اجازه تنظیمات خفیفی را می دهند. به طور کلی Facebow ها به دو گروه اصلی Arbitrary Facebows و Kinematic Facebows تقسیم…

Lingual Retainer

ریتینر های لینگوالی معمولا در مواردی که احتمال بی ثباتی در قوس وجود دارد و ریتنشن طولانی مدت نیاز است به کار می روند. برای حفظ موقعیت دندان های ثنایای فک پایین در طی رشد تاخیری مندیبل، لینگوال بار ثابت که به دندان های نیش متصل می شود و یا ریتینر ثابت لینگوالی که از…

Invisible Braces (Lingual Braces)

در تلاش برای افزایش زیبایی در طی اصلاح مال اکلوژن، قراردادن براکت ها در سطح لینگوال/پاالاتال دندان ها منجر به دیده نشدن این براکت ها گردید. با توجه به این که در این براکت ها تیپ، تورک و خم های In-Out از قبل تعبیه شده است و جابجایی کمی در موقعیت براکت در سطح لینگوال…

Intracoronal Retainer

ریتینر ارجح  برای حفظ فضای دندان خلفی از دست رفته یک سیم سنگین داخل تاجی می باشد که به دندان های مجاور باند می شود و در صورت نیاز به آماده سازی آن ها جهت قرار دادن بریج در فضای کم عمقی که در سطح اکلوزال دندان ها تعبیه می گردد، باند می شود. هرچه…