(Lehman Appliance ( Lehman Activator

ترکیبی از اکتیواتور و هدگیر است که توسط R.Lehman طراحی شد. این وسیله شامل صفحه آکریلی فک بالا است که  دو کمان خارجی محکم و متصل به آن است. این وسیله همچنان یک سپر زبانی (Lingual shield) نیز دارد. بخش آکریلی سطح اکلوزال دندانهای عقبی و لبه برنده دندانهای پیشین را می پوشاند. پلیت، سطح…

Lip Bumper

نوعی دستگاه ارتدنسی است که از سیم با قطر زیاد و به فرم نعل اسبی ساخته می شود. این دستگاه در تیوب مولر پایین قرار می گیرد و در قسمت قدامی دارای بخش اکریلی با یا بدون لوپ در دو طرف سیم است و به این ترتیب با قرار گرفتن در پشت لب پایین منجر…

(Lingual Appliance (Invisible Appliance

نوعی دستگاه ثابت ارتودنسی است که به منظور عدم تداخل با زیبایی در سطح لینگوال دندان ها باند می شود. اولین سیستم تجاری براکت های لینگوال در سال ۱۹۷۶ توسط C. Kurtz معرفی شد.  اصول کلی این سیستم همانند دستگاه  Edgewiseمی باشد. براکت های قدامی بالا واجد بایت پلن قدامی هستند که امکان باند براکت…

(Kingsley Appliance (Bite Jumping appliance

در ۱۸۷۷ N.W. Kingsley ساخته شد و احتمالا اوّلین دستگاه فانکشنال متحرّک باشد. دستگاه شامل یک بخش ولکانیت (Vulcanite) و یک سطح شیبدار قدامی بود که به فک پایین در امتداد رو به جلو نیرو وارد می کند. (Jumping of the bite) مکانیسم ویژه ای نیز برای حرکت ثنایاها به سمت عقب داشته است. این…

Herbst Appliance

وسیله فانکشنال ثابتی است که دندانها وصل می شود و اولیّن کوشش متخصصین ارتدنسی در جهت “Jump” نمودن بایت بیمار بوده است. در اوایل قرن بیستم توسط E. Herbst طرّاحی ولی در دهه ۷۰ میلادی توسط H. Pancherzدوباره معرفی شد. این وسیله دارای یک اسکلت سمان شونده به سیستم دندانی فک بالا و پایین است.…

Harvold-Woodside Activator

Applianceی است با اندک تغییر در طرّاحی E.P.Harvold و D.G. Woodside. ویژگی اساسی این وسیله میزان زیاد باز شدن دهان در مرحله تهیه آن است. bite این وسیله با ضخامت ۵ تا ۶ میلی متر زیادتر از Freeway space گرفته می شود. این میزان باز شدن همراه با حداکثر کشیدگی عضلات، سبب تولید نیرویی است…

Haas Appliance

وسیله گسترش دهنده ثابت کام است که توسط A.J.Haas عمومیت پیدا کرد. این وسیله شامل بند (Band) هایی است که در دهان برای پرمولر اوّل و مولر اوّل انتخاب و در طی قالب گیری و به دقّت به داخل آلژینات موجود در قالب منتقل می گردد. بعد از اینکه قالب توسط گچ ریخته می شود،…