Jumping of the bite

۱- عبارتی که به N.W.Kingsley در دهه اوّل قرن نوزدهم بر میگردد. با  این وسیله، جلوگیری از تماس اکلوزالی دندانها به کمک حرکت فک پایین به سمت جلو و ممانعت از دندانهای دو فک ار تماس با هم انجام می شود.

۲- حرکت دندانهای قدامی از حالت کراس بایت قدامی.

Expansion Screw

Jackscrew یا Glenn Ross Screw نیز نامیده شده است. یک وسیله مکانیکی است که در پلاک های متحّرک یا ثابت ارتدنسی قرار داده می شود تا موجب افزایش ابعاد قوس دندانی گردد. معمولا در بعد عرضی بکار برده می شود. از حرکت تک دندانی تا مجموعه ای از دندانها را می توان از آن انتظار…

(Band (Orthodontic

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…

Active member

به اجزائی از دستگاه های ارتدنسی گفته می شود که مستقیما در حرکت دندان دخیل هستند. در برابر این اجزاء، Reactive member هستند که بخشی از وسایل ارتدنسی هستند که مستقیما با انکوریج و دندان هایی که نقش در حرکت ندارند مرتبط می باشند.

Adams Clasp/ Modified Arrowhead Clasp

کلاسپی از سیم استینلس استیل که توسّط C.P.Adams برای نگهداری Appliance متحّرک توسط تماس نقطه ای با آندرکات مزیوباکال و دیستوباکال در دندانهای عقبی طرّاحی گردیده است. از یک قطعه سیم با مقطع دایره ای ساخته می شود که بخش باکالی را با قرارگیری در امبراژور اکلوزالی مزیالی و دیستالی به سمت لینگوال متّصل می…

(Functional Appliance (Serial Extraction Combined with

چنانچه بیمار واجد شرایط Serial Extraction ، مشکل اسکلتال نیز داشته باشد، درمان وی می تواند همزمان با تصحیح مشکل ساجیتال که توسط دستگاه فانکشنال یا هدگیر صورت می گیرد، انجام شود. چنانچه مشکل اسکلتال را نتوان با دستگاه فانکشنال حل کرد، برطرف کردن اورجت می تواند توسط کشیدن دو پره مولر از فک بالا…

(Functional Appliance, (Compliance

صرف قرار دادن دستگاه فانکشنال در دهان، به علت کاهش اورجت با جلوآوردن فک پایین به محض پوشیدن دستگاه و لذا بهبود ظاهر، همکاری بیمار را بر می انگیزد. در هر صورت شانس موفقیت دستگاه در بیماران کم سنی که احساس می کنند به واسطه وجود دستگاه تحت فشار قرار گرفته اند یا در بیماران…

(Functional Appliance (Dealing with Poor Compliance

بیمار باید متوجه باشد که درمان برای اوست نه برای ارتدنتیست و والدین. چنانچه کودک نتواند با دستگاه کنار بیاید باید راه حل آبرومندانه ای برای قطع درمان برگزید چرا که به علت اینکه بعدها درمان های دیگری مورد نیاز خواهند بود باید احترام فرد حفظ شود. در این افراد باید درمان برای مدت مشخصی…