Herren Appliance

نوعی دستگاه فانکشنال است که در ۱۹۵۳ توسط P. Herren معرفی شد. موم بایت در این دستگاه در حداکثر جلو آوردن و بازکردن زیاد فک پایین ثبت می شود. براساس نظر طراح، این امر از افزایش فعالیت عضله پتریگویید خارجی جلوگیری می کند. L.S.U. (Louisiana State University) Activator نوع مختصر تغییر یافته این دستگاه می…

Herbst Appliance

نوعی دستگاه فانکشنال ثابت است که در سال ۱۹۰۹ توسط E. Herbst معرفی شد. مکانیسم این دستگاه تلسکوپی بوده و شامل پین متصل به بند پره مولر اول پایین و تیوب متصل به بند مولر اول بالا است. با کمی تغییر می توان آن را به اسپلینت های متحرک و یا باند شونده نیز متصل…

Bracket

لازمه حركت دندان ها، وارد آوردن نيرو به آن ها از طريق اتصالات ثابتي است كه بر روي آن ها قرار مي‌گيرند. این اتصالات شامل براكت ها ، تيوب ها و بند ها هستند. براكت هاي باند شدني در اواسط دهه ۱۹۷۰ در دسترس قرار گرفتند كه مزاياي زيادي نسبت به بند ها دارند از…