Conversion Instrument

Tube Converting Plier وسيله‌اي است كه براي تبديل تيوب Convertible مولر به براكت استفاده مي‌شود. به این منظور در ابتدا اينسترومنت با مكانيسم موازي با پلن قوس در حالي كه دسته به سمت بيرون كشيده شده است داخل دهان قرار داده مي‌شود. در مرحله دوم با دسته‌‌ هاي باز در حالی كه رأس ميله كناري…

Coil Spring Space Regainer

نوعی دستگاه Space Regainer می باشد که به صورت کانتی لور ساخته می شود. یک بند واجد تیوب باکال و لینگوال بر دندان دیستالی (معمولا مولر اول دائمی) قرار می گیرد. یک لوپ در این تیوب ها قرار می گیرد که در دو بازوی آن فنر فشرده شده تعبیه شده است. تماس این لوپ با…

Buccal Shield

یکی از اجزاء دستگاه های متحرک و پلاک های فانکشنال است که به منظور ایجاد اکسپنشن قوس و حرکت دندان ها به سمت باکال به صورت فانکشنال به کار می رود. مکانیسم عملکرد آن به این صورت است که باکال شیلد با کنار زدن لب و گونه از قوس دندانی، فشار آن را بر قوس…

Bracket Removing Plier

اين پلاير براي برداشتن براكت هاي باند شده به دندان استفاده مي‌شود. این وسیله نوك هاي چيزل شكل داشته كه در دو فرم استريت (راست) و با زاويه ۶۰ درجه موجود است. لبه وج مانند رأس نوك ها بين لبه ‌هاي بيس براكت و سطح دندان (در جهت اینسیزال- جينجيوال) قرار داده شده و با…

Band Removing Plier

وسيله‌اي است از جنس استينلس ‌استيل است كه براي خارج نمودن بند هاي فلزي قدامي و خلفي از روي دندان ها به كار مي‌رود. داراي دو نوع Anterior Band Remover و Posterior Band Remover است كه در نوع Anterior، سر کوتاه تر آن داراي يك شيار است كه در لبه اینسیزال دندان هاي قدامي قرار…

Anterior Repositioning Appliance

دستگاهی است که به منظور قرار گرفتن فک پایین در موقعیتی قدامی تر از اکلوژن عادتی استفاده می شود. این دستگاه معمولا از آکریل و برای فک بالا ساخته می شود و در قدام دارای شیبی است که در تماس با ثنایای پایین، فک را به موقعیت قدامی هدایت می کند. در حالت ایده آل،…

Bracket Positioning Instrument

این وسیله  به دلیل اهمیت موقعیت دهی دقیق به براکت ها در مکانوتراپی درمان ثابت به کار می رود. Boon’s Gauge،Bracket Positioning Gauge و Direct Bonding Bracket Holder کمک فراوانی به قرار دهی براکت روی سطح دندان می کند. Boon’s Gauge برای تعیین ارتفاع قرار دهی براکت از لبه اینسیزال با اندازه های مختلف ۵/۳،…

Kinetor

یک دستگاه فانکشنال متحرک است که توسط Stockfisch  ارائه شده است. Kinetor شبیه یک اکتیواتور الاستیک است که استفاده از آن برای بیمار راحت تر می باشد. در این دستگاه از تیوب های الاستیکی اینتراکلوزالی استفاده شده است که فانکشن فکین را بازسازی می کنند.