Adams plier

پلاير آدامز از جنس استينلس استيل بوده و داراي دو نوك مربعی صاف است كه براي ساخت كلامپ آدامز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فاصله بين پين لولا تا رأس نوك ها در اين پلاير كوتاه است و كناره ‌هاي نوك ها صاف و لبه ‌هاي سطح گيرنده نوك هاي پلاير تيز و Textured است. همچنين…

Bracket Positioning Instrument

این وسیله  به دلیل اهمیت موقعیت دهی دقیق به براکت ها در مکانوتراپی درمان ثابت به کار می رود. Boon’s Gauge،Bracket Positioning Gauge و Direct Bonding Bracket Holder کمک فراوانی به قرار دهی براکت روی سطح دندان می کند. Boon’s Gauge برای تعیین ارتفاع قرار دهی براکت از لبه اینسیزال با اندازه های مختلف ۵/۳،…

Kinetor

یک دستگاه فانکشنال متحرک است که توسط Stockfisch  ارائه شده است. Kinetor شبیه یک اکتیواتور الاستیک است که استفاده از آن برای بیمار راحت تر می باشد. در این دستگاه از تیوب های الاستیکی اینتراکلوزالی استفاده شده است که فانکشن فکین را بازسازی می کنند.

Donut (Elastic Separator)

تماس های محکم بین دندانی، نشاندن صحیح بند را مشکل می کند. اساس عملکرد جداکننده ها (Separators)، یکسان است و با وارد کردن نیرو به مدت زمان کافی سبب حرکت اولیه دندان می شوند و دندان ها را به آرامی از هم جدا می کنند. قرار دادن جدا کننده های الاستومریک دشوارتر است و از…

Crozat Appliance

به نام سازنده‌اش، George Crozat،Crozat ناميده شد. اين دستگاه جزو اولين دستگاه‌های متحركی است كه تماما از جنس فلز قيمتی (طلا) بوده و دارای كلاسپ بر روی دندان ‌های مولر اول، سيم‌های ضخيم طلا جهت بدنه و فنرهای نازك ‌تر طلا براي اعمال حركت مطلوب بود. كلاسپ روی دندان‌های مولر اول بسيار مؤثر بود چون…

Chin Cup

به معني چانه ‌بند مي‌باشد كه براساس جهت كشش نيروي آن به دو نوع تقسيم مي‌شود: Occipital Pull Chin Cup Vertical Chin Cup در نوع اول هدكپ از تكيه‌گاه ناحيه اكسيپيتال استفاده مي‌كند و در ناهنجاري Class III ناشي از بزرگي فك پايين در حد خفيف و متوسط كاربرد دارد. اين وسيله بازدارنده، جلو رشد…

Bionator Appliance

يك نوع كوچك شده از دستگاه اكتيواتور است كه پوشش كام برای تماس آزاد زبان با آن حذف شده است. اين دستگاه دارای Lingual Flanges است كه جلو آمدن فك پايين را تحريك ميكند و Shelfها يا بلوكهای بين دندانی با كنترل ميزان و جهت رويش دندان ها كنترل عمودی را انجام ميدهند. دندان هاي…

Begg Appliance

دستگاه Begg شكل تغيير يافته دستگاه Ribbon Arch می باشد كه با هدف كنترل بهتر ريشه به كار گرفته شد كه در آن آرچ وايرهای با مقطع دایره ای درون براكت توسط پين های برنجی نگه داشته ميشوند. انواع مختلفی از آرچ وايرهای کمکی نيز جهت تصحيح موقعيت ريشه دندان هاي مختلف به كار گرفته…

Bimler Appliance

این دستگاه به نام سازندهاش Bimler معروف شد. دستگاه فانكشنالي است كه داراي آرچواير لبيالي در قوس دنداني بالا و لينگوال آرچ واير در قوس پايين است كه به دندانها ثابت نيستند بلكه توسط بالچه هاي كوچك آكريلي پالاتالي به سگمنت هاي باكالي بالا ارتباط پيدا ميكنند. اين دستگاه داراي انواع مختلفي ميباشد كه عملكرد…