Elastic Open Activator

تعدیل شده اکتیواتوری است که G Klammt طراحی نمود. بخش آکریلی جهت افزایش استفاده کاهش یافته و اجزا سیمی بیشتر شده است.طراحی ارتجاعی ب انقباض ایزوتونیک عضلات را مجاز می نماید.( این برخلاف دستگاههای Rigid است که فقط انقباض ایزومتریک را اجازه می دهد.)

[Edgewise Appliance[ Standard edgewise

Appliance ثابتی است که در ۱۹۲۸ توسط E.H.Angle طراحی شد. مشخصه واضح این تکنیک/ Appliance وجود یک سیم با مقطع مستطیلی/مربعی در سطح لبیال است که در attachment ها ( براکتهایی که در سطح Bandها متصل شده اند ) قرار می گیرند. نام Edgewise به این حقیقت باز میگردد که ابعادبزرگ سیم در امتداد عمود بر…

Crefcoeur Appliance

یک وسیله متحرک ارتدنسی است که توسط J Crefcoeur طراحی شده است. وقتی بخواهیم در یک موقعیت خاص قوس دندانی نیازمند ایجاد فضا باشیم استفاده می شود. اساسا یک صفحه آکریلیک هاولی است که در محل مورد نیاز برای ایجاد فضا، برش خورده است. فنر Crefcoeur ( از جنس استینلس استیل با ضخامت نسبتا زیاد)…

Bass Appliance

یک appliance متحرک فانکشنال است که توسط N.N.Bass طراحی شده و عمدتا از یک پلاک اکسپنشن تشکیل شده که اجزا دیگری به آن افزوده می شوند. صفحه اکسپنشن، سطح اکلوزال دندانهای فک بالا را می پوشاند و در بخش دندان پیشین دارای torquing spring است. تیوبهایی در بخش کناری دارد که می توان buccal shield…

Subdivision, Left or Right

اگر رابطه کلاس دو دندانی وضعیت نامتقارنی داشته باشد، سمتی که از وضعیت کلاس یک قاصله گرفته را با این نام مشخص می کنند. مثلا کلاس دو subdivision right یعنی در قوس دندانی سمت راست رابطه دندانی کلاس دو و در سمت چپ رابطه کلاس یک است.