غضروف (Cartilage) یک نوع بافت پیوندی اختصاصی است که با وجود سختی نسبی، نسبت به استخوان نرم تر و انعطاف پذیرتر است و  تحمل آن در برابر فشار زیاد است. غضروف منشاء مزانشیمی دارد و از و ماتریکس و سلول هایی به نام کندروسیت ساخته شده است.

غضروف اعمال مختلفی را انجام می‌دهد: پیش ساز استخوان های اندوکندرال است و نقش عمده ای در رشد دارد.  غضروف سطح لغزنده سطوح مفصلی را می سازد، همچنین به عنوان بافت محافظ درونی در لاله گوش ، در ساختار حنجره و در اتصال دریچه‌های قلب عمل می کند. انواع مختلفی از بافت غضروفی وجود دارد مانند     Fibro، HyalineوElastic.

منبع:

 1.Hinchliffe JR, Johnson DR. Growth of cartilage. Cartilage. 1983;2:255-95.

2.Gartner LP, Hiatt JL. Colour textbook of histology. London: WB Saunders. 2001.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Netter Randolph, Mark A., Kristi Anseth, and Michael J. Yaremchuk. “Tissue engineering of cartilage.” Clinics in plastic surgery 30.4 (2003): 519-537.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر