• برداشت پوسیدگی
  • برداشت پوسیدگی عمیق نشان دهنده افزایش نیاز به حفاظت توسط لاینر ، بیس یا هر دو می باشد.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p392

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر