سرطان یک بیماری نئوپلاستیک است که روند طبیعی اش کشنده می باشد. سلول های سرطانی برخلاف سلول های تومورهای خوش خیم ، ویژگی هایی مثل تهاجم و متاستاز و ویژگی های آناپلاستیک از خود نشان می دهند. واژه کنسر دو گروه گسترده کارسینوما ها و سارکوما ها را شامل می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر