این آنالیز توسط Popovich و  Thompson در سال ۱۹۷۷ پایه گذاری شد و برای تعیین استاندارد های عددی تمپلیت نرمال از داده های مطالعات رشدی Burlington استفاده کرد.

در این آنالیز تمپلیت های جداگانه ای برای افراد با الگوهای رشدی افقی ، عمودی و نرمال طراحی شده است.

این آنالیز شامل یک جنبه استاتیک برای تعیین درجه ی بالانس یا عدم بالانس و محل آن، و یک جنبه ی  دینامیک برای تعیین میزان و جهت رشدی مورد انتظار از افراد می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Popovich F, Thompson GW. Craniofacial templates for orthodontic case analysis. In: Hardin JW, editor. Clark’s clinical dentistry. Philadelphia: J.B. Lippincott Company; 1976. P.1-15.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Eugene K., Computerized Burlington Cephalometric Analysis, Faculty of Dentistry, University of Toronto, 1985
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

یک + هجده =

پاک کردن فرمثبت نظر