به حرکت تیپینگ دندان در صفحه عرضی و در جهت زبانی-گونه ای می گویند. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به : Tipping

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Nanda R. Biomechanics in clinical orthodontics. W.B. Saunders Company, 1997.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر