1.  عادت برهم فشردن دندان ها که بسیاری از اوقات در شب و هنگام خواب اتفاق می افتد اما می تواند در طی روز نیز رخ دهد. این عادت در ناخودآگاه فرد رخ می دهد و میتواند به دلیل اضطراب ، پرخاش یا عصبانیت باشد.
  2. عمل ساییدن دندان ها بر روی هم به ویژه هنگام خواب
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Gale Encyclopedia of Medicine. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر