استفاده از اسپلینت های اکلوزالی برای کنترل براکسیسم شبانه مورد حمایت قرار گرفته است. اسپلینت های مختلفی برای براکسیسم استفاده می شوند که از دو ماده مختلف ساخته می شوند. این اسپلینت ها ظاهر و خصوصیات متفاوتی دارند. استفاده از نوع آکریلی آن مفیدتر به نظر می رسد که در فک بالا پوشش کاملی ایجاد می کند و تماس دو طرفه، یکنواخت و همزمان دندان ها را در رابطه مرکزی (Centric Relation) ایجاد می کند. این نوع از اسپلینت ها فعالیت شبانه عضلات را کاهش می دهند. اسپلینت های Soft کمتر استفاده می شوند و در کاهش براکسیسم کارایی اسپلینت های سخت را ندارند ولی ساخت راحت تری دارند و می توانند در مراحل اولیه درمان براکسیسم مورد استفاده قرار گیرند. یکی از انواع پیش ساخته این وسیله، Bruxoguard Soft Splint است که به صورت محکم به قوس بالا متصل می شود و پلن صافی برای محافظت از دندان ها ایجاد می کند. استفاده از اسپلینت های نرم و سخت باعث کاهش نیروهای اکلوزالی و علائم بالینی می گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.    Okeson JP. The effects of hard and soft occlusal splints on nocturnal bruxism. JADA 1987;114:788-791.
2.    Karakis D, Dogan A,, Bek B. Evaluation of the effect of two different occlusal splints on maximum occlusal force in patients with sleep bruxism: a pilot study. J Adv Prosthodont. 2014 Apr; 6(2): 103–108.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر