وقتی حد فاصل ایمپلنت استخوان به حالت ثابتی می رسد می تواند تا دهه ها حفظ شود. این یافته ها توسط هیستولوژی انسانی از ایمپلنت های درآورده شده به علت شکسگی بدنه تایید شده است.

منبع:

Albrektsson T, Eriksson AR, Friberg B, et al. Histologic

investigations on 33 retrieved Nobelpharma implants. Clin

Mater. 1993;12:1–9.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر