تحلیل استخوان به معنای از دست رفتن ساختار استخوان به طور تدریجی می باشد. عوامل مختلفی باعث کاهش استخوان می شوند. در استخوان آلوئول این عوامل شامل فرایند های التهابی ناشی از بیماری های پریودنتال، از دست رفتن دندان ها و در پی آن عدم حفظ استخوان به طور طبیعی توسط دندان ها و همچنین وارد شدن نیروهای مکانیکال بیش از حد به استخوان می باشد. تحلیل استخوان لزوما یک فرآیند پاتولوژیک نمی باشد و در مواقعی یک روند فیزیولوژیک و نرمال محسوب می شود. از جمله این موارد نرمال پروسه ی ریمادلینگ می باشد که حین آن در بعضی قسمت ها استخوان تحلیل و در بخش های دیگر تشکیل می شود که منجر به تغییر فرم استخوان می شود. حین حرکات ارتودنتیک دندان ها نیز در نواحی که به استخوان نیروی فشاری وارد می شود، استخوان تحلیل رفته و جابجایی دندان امکان پذیر می شود. تحلیل استخوان چه به صورت پاتولوژیک و چه فیزیولوژیک توسط سلول های استئوکلاست صورت می گیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Teitelbaum SL. Bone resorption by osteoclasts. Science. 2000 Sep 1;289(5484):1504-8

2.Klein DC, Raisz LG. Prostaglandins: stimulation of bone resorption in tissue culture. Endocrinology. 1970 Jun;86(6):1436-40..

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Moss ML, Salentijn L. The primary role of functional matrices in facial growth. American journal of orthodontics. 1969 Jun 1;55(6):566-77.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر