ریمادلینگ استخوان به معنای برداشته شدن بافت استخوان و تشکیل استخوان جدید می باشد. در استخوان نرمال این دو فرآیند به طور همزمان و با یک تعادل دینامیک انجام می شوند. این تحلیل و تشکیل به طور متناوب انجام شده و باعث چیدمان مجدد ساختار استخوان می شوند. برخلاف فرآیند مادلینگ، اندازه و شکل استخوان ریمادل شده تغییر نمی کند ولی ساختار داخلی آن تغییر می کند. نتیجه ی ریمادلینگ استخوان به طور ماکروسکوپی و در رادیوگرافی قابل مشاهده نمی باشد اما در سطح میکروسکوپی قابل بررسی است. ریمادلینگ به طور گسترده ای تحت تاثیر تغییرات هورمونال و عوامل سیستمیک قرار دارد.

منبع:

1.Seeman, Ego. “Bone modeling and remodeling.” Critical Reviews™ in Eukaryotic Gene Expression 19.3 (2009).

2.Lanyon LE. Osteocytes, strain detection, bone modeling and remodeling. Calcified tissue international. 1993 Feb 1;53(1):S102-7

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Legeros RZ, Craig RG. Strategies to affect bone remodeling: osteointegration. Journal of Bone and Mineral Research. 1993 Dec 1;8(S2):S583-96..

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر