باز کردن موقت و فوری بایت در طی درمان های ارتودنسی ثابت با استفاده از پلیت های اکلوزال متحرک انجام می شود. استفاده از این پلیت ها علاوه بر سختی استفاده نیاز به همکاری بیمار دارد. باندینگ مواد ترمیمی بر سطوح اکلوزال دندان های خلفی نیز روش دیگری برای برای باز کردن موقت بایت است. این روش نیاز به همکاری بیمار ندارد اما به علت عدم تراش دندان برای قرارگیری ماده، این مواد قدرت باند کافی برای مقابله با نیروهای اکلوزال را ندارند. عیب دیگر این روش باقی ماندن ماده پس از اتمام درمان است زیرا کلینسین اغلب قادر به تشخیص و تراش کامل ماده از سطح اکلوزال نمی باشد. انواع پیش ساخته مانند Guray Bite Raiser نیز در دسترس هستند که به راحتی پس از اتمام درمان خارج می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.    Roy AS, Singh GK, Tandon P, De N. An interim bite raiser. Int J Orthod Milwaukee. 2013 Summer;24(2):63-4.
2.    Güray E. Temporary bite raiser. J Clin Orthod. 1999 Apr;33(4):206-8.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر