دیپ بایت دندانی از مشکلاتی است که به سختی توسط درمان ارتودنسی درمان میگردد. در درمان ثابت، نیاز به باز کردن بایت قبل از رترکشن دندانهای قدامی ضروری به نظر میرسد. باز کردن بایت دندانی می تواند با کمک اینتروژن واقعی دندانهای قدامی یا اکستروژن دندانهای خلفی انجام شود. انتخاب مکانیک باز کردن بایت در موارد دیپ بایت اسکلتال به وضعیت رشدی بیمار وابسته است.  در موارد شدید استفاده از روش جراحی مفید به نظر میرسد.

اکستروژن دندانهای خلفی برای اصلاح کرو اسپی بیش از حد در بیماران درحال رشد با زاویه پلن مندیبل صاف تا متوسط روش مناسبی می باشد. این روش ممکنست باعث افزایش ارتفاع تحتانی صورت گردد و اگر رشد کافی در کندیل انجام نشود اکستروژن دندانهای خلفی منجر به چرخش مندیبل به سمت پایین و تشدید ما اکلوژن کلاس II  میگردد.استفاده از بایت پلن قدامی در بیماران در حال رشد باعث رویش افتراقی دندانهای خلفی و تا حدود کمی اینتروژن دندانهای قدامی می گردد. استفاده از روش سیم reverse curve روش دیگری برای باز کردن بایت در بیماران با کرو اسپی تشدید شده است. این سیستم two couple باعث اکستروژن دندانهای خلفی و تا حدودی اینتروژن دندانهای قدامی میگردد.باند کردن مولرهای دوم و ژنژیوالی تر قرار دادن تیوب روش دیگری است که در درمان ثابت مورد استفاده قرار میگیرد. این روش ممکنست منجر به چرخیدن مندیبل به پایین و عقب شود که در بیماران با پلن مندیبل باز باید با احتیاط انجام گردد. خمهای tip back نیز منجر به بالا آمدن مارژین ریج مزیالی مولر میگردد و نیروی ملایم اینتروزیو به دندانهای قدامی وارد میکند.

اینتروژن دندانهای قدامی کنترل بعد عمودی را آسانتر میکند که در بیماران با فاصله بین لبی زیاد و ارتفاع زیاد تحتانی صورت روش انتخابی می باشد. این روش میتواند با استفاده از یک سیم پیوسته که یکسری از دندانها را by pass میکند و یا با استفاده از سیم های segmented و آرچ وایر اینترود کننده آگزیلاری انجام گردد

منبع:
  1. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.
  2. Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics, 2nd ed. Louis: Mosby Elsevier. 2015.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر