اصطلاح Bite Jumping اولین بار توسط هربست ارائه شد که تغییر در رابطه ساجیتالی بین فکی با جابجایی قدامی فک پایین را توصیف می کند. دستگاه هربست یا Bite Jumping، دستگاه فانکشنال اغلب ثابت یا متحرکی است که در کودکان جوان تر در دوره دندانی دائمی استفاده می گردد. انواع مختلف بند شونده و انواع با روکش استنلس استیل در دسترس هستند. دستگاه های هربست با روکش استنلس استیل، معمولا دارای پیچ اکسپنشن سریع در ماگزیلا هستند. روکش در فک بالا روی مولرهای اول و در فک پایین بر پره مولرهای اول قرار می گیرد. سیم لینگوالی فک پایین از سیم ۰۳۶/۰ اینچ استینلس استیل از دندان مولر اول تا مولر اول سمت مقابل ساخته می شود. تکیه گاه های اکلوزالی نیز بر مولرهای اول مندیبل دو طرف باند می شوند. هربست بند شونده با حجم کمتر، حداقل باز شدگی بایت را ایجاد می کند. سیم لینگوالی این دستگاه در فک پایین از سیم ۰۵۱/۰ اینچ ساخته می شود. بازوی Advancing تلسکوپیک می باشد و اتصالات قدامی اجزا تحتانی امکان افزایش دامنه لترالی فانکشن را ایجاد می کنند.
در اکثر بیماران در حال رشد با استفاده از این دستگاه میتوان به رابطه کلاس I مولری دست یافت. هربست دستگاه انتخابی در بیماران با تکامل عمودی بیش از حد و زاویه شیب دار پلن مندیبل می باشد. تقریبا نیمی از اثر درمانی این دستگاه ناشی از حرکت رو به بالا و عقب دنتیشن خلفی می باشد. اثر عمده اسکلتالی بر فک پایین است که شامل افزایش حدود ۲ میلیمتر رشد بیش از حد نرمال در فک پایین است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principles & techniques. 5th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر