اتصال دنتوژنژیوال شامل اتصالات اپی تلیالی و اتصالات بافت همبند است که عرض بیولوژیک نام دارد و به طور میانگین ۲٫۰۴ میلی متر است.

منبع:

Gargiulo A, Wentz F, Orban B. Dimensions and relation of the dentogingival junction in humans. J Periodontol. 1961;32(3):261–267.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر