• چیزل دو زاویه ای ، دارای لبه برنده اولیه در سطحی عمود بر محور دسته بوده. بول تنها دی یک سمت تیغه است ، ممکن است بول میزیالی یا دیستالی داشته باشد. برای برداشت مینای ضعیف کاربرد دارد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر