پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زوائد آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زوائد آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی استخوان های هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال صورتی و جمجمه ایBimaxillary prognathism  می گویند. این وضعیت می تواند همراه با مال اکلوژن های مختلف Angle رخ دهد. آنالیزهای سفالومتریک Steiner، Wits و McNamara معیارهایی برای تشخیص این وضعیت بر حسب نرم های جمعیتی مطرح نموده اند. اغلب این حالت، زیباترین الگوی صورتی است و بسیاری از ستارگان سینما دارای این نوع پروفایل می باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

هفده + یک =

پاک کردن فرمثبت نظر